O-STA

Petrol podpisal pogodbo o odkupu preostalega deleža družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o.

Ljubljana, Koper, 29. julija 2011 - Družba Petrol d.d., Ljubljana je podpisala pogodbo z družbo Istrabenz d.d. za nakup 46,5507-odstotnega deleža družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o. S tem bo Petrol po izpolnitvi vseh odložnih pogojev postal 100-odstotni lastnik skupine Istrabenz Gorenje.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je podpisala pogodbo o odkupu 46,5507-odstotnega poslovnega deleža družbe Istrabenz Gorenje, d.o.o, od družbe Istrabenz, d.d. Po omenjenem odkupu ter pred mesecem opravljenih odkupih deležev družbe Gorenje d.d., in dr. Roberta Goloba v skupini Istrabenz Gorenje d.o.o., bo Petrol po izpolnitvi vseh odložnih pogojev postal 100-odstotni lastnik te skupine.

Skupina Istrabenz Gorenje se ukvarja predvsem s proizvodnjo, distribucijo in trgovanjem električne energije in z inovativnimi rešitvami na področju trajnostne energetike, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Na vseh teh področjih deluje tudi družba Petrol, ki z nakupom skupine Istrabenz Gorenje d.o.o. postaja vodilni ponudnik celovite oskrbe z energijo v Sloveniji.

Predsednik uprave Petrola mag. Tomaž Berločnik je ob tem povedal: "Z odkupom 100-odstotnega deleža skupine Istrabenz Gorenje v Petrolu uresničujemo strateške usmeritve. Petrol s tem utrjuje položaj trgovca z električno energijo tudi v Regiji ter postaja največja družba na področju energetike v Sloveniji."

* * * * *

Dodatne informacije:
Žiga Fišer , Petrol d.d., Ljubljana
+386 1 47 14 546, +386 41 732 710
ziga.fiser@petrol.si