O-STA

Skupina Droege odslej večinska lastnica družbe Trenkwalder

Dunaj, 16. 8. 2011 - Močna skupina Droege je postala večinska lastnica družbe Trenkwalder. Po pozitivnem izidu skrbnega pregleda poslovanja, odobritvi s strani organov za konkurenčnost in soglasju nadzornih organov je bila pogodba o prevzemu sklenjena 12. avgusta 2011.

Düsseldorfska družinska družba Droege International Group AG je prek podjetja Droege Capital GmbH prevzela več kot tričetrtinsko večino v družbi Trenkwalder International AG s sedežem v Schwadorfu pri Dunaju, vključno s hčerinskimi družbami v 19 državah, med drugim v Avstriji, v Nemčiji, v Turčiji, na Madžarskem, na Poljskem in na Slovaškem. V ta namen sta Droege in Trenkwalder aprila 2011 podpisala pogodbo o nakupu deleža. Transakcija je bila pogojena z izvedbo in pozitivnim izidom skrbnega pregleda poslovanja, z dovoljenjem urada za varstvo konkurence ter soglasjem nadzornih organov. Vsi ti predpogoji so zdaj izpolnjeni. Pogodba o večinskem prevzemu skupine Trenkwalder je bila tako sklenjena 12. avgusta 2011, s tem pa so bili ustvarjeni pogoji za uresničitev nekaterih pomembnih ciljev. Ti cilji so:

- zagotavljanje nadaljnje rasti skupine Trenkwalder,

- izboljšanje finančne in bilančne strukture,

- nadaljnja krepitev razvoja standardov kakovosti pri posredovanju delovne sile v segmentu kadrovskih storitev na področju celotne Evrope,

- nadaljnji razvoj kot evropski strokovnjak za posredovanje delovne sile,

- širitev ponudbe na področju upravljanja storitev in outsourcinga.

Skupino Trenkwalder bo v bodoče kot svojo podružnico vodil industrijski holding družbe Droege International Group AG. Družbi Droege in Trenkwalder sta prepričani, da predstavlja položaj skupine Trenkwalder dobro izhodišče za prihodnost.

Vodenje nadzornega sveta družbe Trenkwalder International AG prevzema gospod dr. Georg Obermeier. Poleg dosedanjih članov nadzornega sveta Verene Kiesling in Paula Töplitza kot predstavnika delavcev sta bila izvoljena še gospod Dietmar J. Langer, direktor podjetja Droege Capital, in gospod Walter P. J. Droege. Član nadzornega sveta bo kot njegov častni predsednik tudi gospod Dr. h. c. Ing. Richard Trenkwalder z avstrijskim častnim nazivom "Kommerzialrat". Tako se bosta nadzorni svet in podjetje še naprej lahko v celoti zanesla na njegove dolgoletne izkušnje in mednarodne kontakte.

Vodenje družbe Trenkwalder International AG bo v rokah uprave z naslednjimi sektorji:

- CSO (direktor prodaje) Dipl.-Volkswirt Martin Jäger

- CFO (finančni direktor) Dipl.-Kaufmann Stefan Ulrich

- CIO (direktor informatike) Dipl.-Mathematiker Hans-Dieter Zaum

- CEE (Srednja/Vzhodna/Evropa) Hermann Mairhofer

Cilj nove uprave, ki jo sestavljajo člani uprave in regijski vodje, je olajšati celotno koordinacijo skupine Trenkwalder, bistveno pospešiti operativno izvajanje sprememb in izboljšati upravljanje.

Z vstopom močne skupine Droege kot večinske delničarke je bil storjen prvi veliki korak za uspešno preusmeritev in zagotovitev varne prihodnosti skupine Trenkwalder.

Dr. h. c. Ing. Richard Trenkwalder ta nakup deleža pozdravlja: "Skupina Droege je uspešno družinsko podjetje in ima bogate mednarodne izkušnje na področju storitvenih dejavnosti. Tako bomo hitreje dosegli pogoje za rast na zanimivih novih trgih vzhodne in jugovzhodne Evrope."

Ob vstopu skupine Droege je Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) kot matična banka podjetja Trenkwalder sprejela pomembno finančno obveznost za naslednjih 5 let in s tem položila dobre temelje za dejavnosti nadaljnjega razvoja skupine.

Srednjeročno načrtujemo kotacijo družbe Trenkwalder na dunajski/frankfurtski borzi.

O družbi Trenkwalder International AG

Trenkwalder International AG je agencija za zaposlovanje s sedežem v kraju Schwadorf pri Dunaju in sodi med vodilne strokovnjake na področju posredovanja delovne sile v Evropi. Skupina trenutno zaposluje okoli 70.000 oseb in načrtuje, da bo v letu 2011 dosegla skupni promet v višini približno ene milijarde evrov. Leta 1985 je Richard Trenkwalder začel kot samostojni podjetnik s tehnično pisarno. Ko je leta 1988 pridobil licenco za posredovanje delavcev, je v Avstriji postal eden od pionirjev začasnega zaposlovanja. Po letu 1992 se je podjetje razširilo v sosednje države. Danes je podjetje Trenkwalder prisotno na več kot 350 lokacijah v Avstriji, v Nemčiji, na Madžarskem, na Slovaškem, v Sloveniji, na Češkem, na Hrvaškem, v Srbiji, v Črni gori, v Makedoniji, v Bosni, v Romuniji, na Poljskem, v Bolgariji, v Turčiji, v Grčiji, v Albaniji, v Lihtenštajnu in v Švici.

O skupini Droege International Group AG

Droege International Group (Advisory & Capital) je neodvisna svetovalna in investicijska hiša, ki deluje kot industrijski holding z dolgoročnim naložbenim horizontom. Kot strokovnjak za povečevanje vrednosti v podjetju s povečanjem dobička, zmanjšanjem obveznosti in izvajanjem strategij rasti si je podjetje, ki je v celoti v družinski lasti, zagotovilo uspešen položaj na domačem in mednarodnem trgu. V letu 2011 razpolaga skupina Droege International Group z bilančnim lastniškim kapitalom v višini približno 700 milijonov evrov. Skupaj s svojimi hčerinskimi družbami skupina že več kot 25 let deluje kot zanesljiv partner in reševalec problemov za mednarodna mala in srednje velika podjetja. Portfeljska podjetja aktivno razvijamo s t. i. strategijami "kupi in izgradi", ta podjetja predstavljajo osnovo trajnostne rasti skupine Droege.

O podjetju Droege Capital GmbH

Droege Capital je hčerinsko podjetje družbe Droege International Group AG (Advisory & Capital) in skrbi za neposredne naložbe v podjetja v času preobratov, npr. pri odcepitvah delov podjetja, načrtovanju zamenjav zaposlenih ali v malih in srednje velikih podjetjih z razvojnim potencialom. Poslovni model temelji na ponudbi "ponudnik storitev plus bilanca" in miselnosti "zimzelenega investitorja". Podjetje Droege Capital dosledno sledi strategiji "kupi in zgradi". Naše dosedanje platforme vključujejo podjetja na področju trgovine/logistike, farmacije, nege na domu, varnostnih sistemov, obnovljivih virov energije in nepremičnin.

Kontakt za medije - Droege:

Dietmar J. Langer, generalni direktor podjetja Droege Capital GmbH,
tel.: + 49 211 867 31- 459, e-pošta: dietmar.langer@droege-group.com

Kontakt za medije - Trenkwalder:

prok. mag. Irmgard Prosinger, vodja trženja,
tel.: + 43 05 07 07 - 2200, e-pošta: i.prosinger@trenkwalder.com