O-STA

Kako do FP7-projekta - predstavitev na GZS v petek, 2.9.2011

Na infodnevih GZS za nove razpise 7. Okvirnega programa bo IRI UL na tematskem področju IKT predstavil izkušnje s pripravo in izvedbo projekta TARGET in s sodelovanjem pri ocenjevanju projektnih prijav. Delavnica "Informacijsko-komunikacijske tehnologije" bo potekala v petek, 2. septembra od 10.00 do 13.00 v Ljubljani.

Informativni dnevi in projektne borze, ki bodo prikazali uspešne primere prijav na prejšnje razpise 7. Okvirnega programa, bodo potekali na Gospodarski zbornici Slovenije 1. in 2. septembra 2011. Poleg predstavitve posameznih razpisov 7. okvirnega programa bodo na delavnicah predstavljene projektne ideje udeležencev ter potekali dogovori o potencialnih skupnih projektih.

IRI UL trenutno izvaja dva projekta - TARGET in IRIS - s tematskih področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij in družboslovja.

Na delavnici bo dr. Slavko Dolinšek predstavil svoje izkušnje s pripravo prijav in z izvedbo projektov iz 5. in 7. Okvirnega programa, s poudarkom na projektu TARGET (Transformative, Adaptive, Responsive and Engaging Environment).

TARGET želi razviti tehnološko podprto izobraževalno okolje, ki bo prilagojeno posameznikovim specifičnim potrebam po razvoju kompetenc. V projekt so vključeni tudi avstrijski Siemens, finska Nokia ter norveški Statoil, ki so prepoznali visoko dodano vrednost tovrstnega načina izobraževanja. Ključni cilj je razvoj virtualnega učnega okolja, ki bo s pomočjo naprednih tehnologij za spodbujanje učenja omogočal pospešen razvoj kompetenc zaposlenih. Hkrati bo tovrstno okolje olajšalo in pospešilo procese prenosa znanja tako znotraj podjetja kot tudi v okviru širše vzpostavljene skupnost

Dr. Dolinšek je tudi sodeloval z Evropsko komisijo kot evalvator prijavljenih projektov na razpis Factory of The Future s področja IKT, zato bo dogodek priložnost za vse, da se seznanite s pogledom ocenjevalcev vaših prijav. Poleg tega na pobudo partnerjev iz gospodarstva načrtujemo nove projekte, med drugim tudi na področju IKT.

Kontakt: manca.poglajen@iri.uni-lj.si