O-STA

Zaključil se je mednarodni projekt Autism Connections Europe (ACE)

Sporočilo medijem

Ljubljana, 30. september 2011

Ob zaključku mednarodnega projekta ACE, ki se je začel že leta 2009 in ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje, je v četrtek, 29. septembra 2011, v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaključna celodnevna konferenca, in sicer v sklopu 3. Festivala avtizma. Na zaključnem dogodku projekta ACE so sodelovale vse partnerske organizacije projekta: Center za avtizem, Autism Europe, Estonsko združenje za avtizem, Romunsko združenje za avtizem, Oxford Brookes University iz Velike Britanje in agencija Imelda Ogilvy.

V okviru projekta ACE sta potekali dve raziskavi. Raziskava, ki jo je izvedla univerza Oxford Brookes University iz Velike Britanije, se je osredotočala na možnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in spletnih socialnih omrežij pri razvijanju veščin komunikacije in spodbujanju socialnih interakcij oseb z MAS. Z raziskovalnega vidika je k ACE projektu pristopil tudi Inštitut za komunikacijo in zdravje Univerze v Luganu, iz Švice. S svojo raziskavo so želeli raziskovalci Inštituta bolj podrobno raziskati komunikacijo posameznikov z MAS na Facebooku in ugotoviti, ali in kako se komunikacija v virtualnem svetu povezuje s socialnimi kontakti posameznikov z MAS v "realnem" svetu. Rezultate sta na zaključnem dogodku projekta ACE predstavila Dr John Lawson (Oxford Brookes Univerza, Velika Britanija) in Maddalena Fiordelli (Inštitut za komunikacijo in zdravje, Univerza v Luganu, Švica). Raziskava Inštituta za komunikacijo in zdravje Univerze v Luganu iz Švice je potrdila izsledke drugih že izvedenih raziskav o spletnih socialnih omrežjih, in sicer, da so spletna socialna omrežja bolj kot sredstvo spoznavanja novih oseb, uporabljena kot sredstvo vzdrževanja in ohranjanja odnosov oziroma kontaktov. Kljub temu, da so se posamezniki z MAS, ki so sodelovali v ACE projektu, v začetku povezali preko Facebooka, je komunikacija med njimi bolj zaživela šele po tem, ko so se prvič tudi dejansko srečali v realnem življenju. Večina posameznikov je na Facebooku pogosteje komunicirala s tistimi osebami (dve do tri osebe), s katerimi so največ časa preživeli na srečanjih. Izsledki raziskave Oxford Brookes Univerze pa so pokazali, da so se s sodelovanjem v projektu pri nekaterih udeležencih izboljšale socialne spretnosti. Spremenilo se je tudi njihovo dojemanje prijateljstva (ki je sicer pri osebah z MAS pogosto nejasno). Hkrati se je izboljšalo še splošno razpoloženje sodelujočih posameznikov. Ker pa je bil vzorec, vključen v kvantitativni del raziskave, majhen, so raziskavo dopolnili še z opravljenimi intervjuji s starši sodelujočih. Ti so pogosto poročali o pozitivnem napredku na področju socialnih spretnosti, komunikacije ter soočanja z novostmi in pridobitvami na področju samostojnosti njihovih otrok.

O svojih izkušnjah z avtizmom so na konferenci spregovorili: James Peter Cusack iz Škotske, raziskovalec s področja avtizma in zagovornik oseb z MAS, Pietro C. iz Italije, računalniški programer in aktivni član administrativnega sveta Autism Europe ter Tom Eyre iz Velike Britanije, udeleženec ACE projekta in amaterski gledališki igralec.

V večernem delu zaključnega dogodka ACE pa sta svojo življenjsko zgodbo, v kateri igra pomembno vlogo sodobna digitalna komunikacija, z občinstvom delila Mark Ty Wharton, britanski kreativni genij, skladatelj, filozofski govorec in pisatelj z MAS, in njegova žena Gina. Program je vključeval še koncert oseb z MAS in možnost ogleda razstavljenih del oseb z MAS. Na koncu pa je sledila še premierna predstavitev dokumentarnega filma ACEbook - the real social network, ki govori o možnostih uporabe spletnih socialnih omrežij kot sredstva iz vsakodnevnega življenja za spodbujanje komunikacije in socialne interakcije oseb z avtizmom. Dokumentarni film bodo predvajali tudi v Kinodvoru in sicer v petek, 30. septembra 2011, ob 17. in 17:45 uri in v soboto, 1. 10. 2011 ob 16:30 in 17:50 uri. V kinematografih Planet Tuš pa v soboto, 1. oktobra 2011, ob 11. uri.

Dodatne fotografije iz zaključnega dogodka mednarodnega projekta ACE vam bodo dostopne od ponedeljka dalje na naslovu:

http://press.imeldaogilvy.si/aceprojekt/finalconference/.

---

ACE - Autism Connections Europe - o projektu

Projekt ACE je mednarodni projekt, ki ga je sofinancirala Evropska komisija in je bil namenjen mlajšim odraslim osebam z motnjami avtističnega spektra. V okviru programa Vseživljenjskega učenja ga je koordiniral in skupaj z ostalimi partnerji izvajal Center za avtizem. Dvoletni projekt se je začel v novembru 2009 in bo trajal do konca oktobra 2011. Poleg Centra za avtizem iz Slovenije so bile vanj vključene še partnerske organizacije iz tujine: Autism-Europe - krovna evropska nevladna organizacija na področju avtizma, Estonsko združenje za avtizem, Romunsko združenje za avtizem in Oxford Brookes University iz Velike Britanije ter agencija Imelda Ogilvy iz Ljubljane. Cilj projekta je bil odraslim osebam z motnjami avtističnega spektra omogočiti, da se spoznajo, med seboj navežejo stike in pridobijo pomembne življenjske izkušnje. Projekt pa jim je omogočil tudi potovanja v različne države in spoznavanje novih kultur. Za osebe z avtizmom je najbolj obremenjujoče ravno področje spoznavanja novih ljudi in drugih novih življenjskih situacij. Projekt ACE je osebam z MAS dal ravno izkušnje lažjega in bolj učinkovitega spoznavanja novega. Projekt se je uvodoma osredotočil na začetno spoznavanje oseb z MAS prek uporabe spletnega družbenega omrežja Facebook, s predpostavko, da je komunikacija v virtualnem svetu za osebe z MAS lažja, ker jim omogoča komunikacijo na varni distanci. Poleg tega pa je projekt želel s predhodno komunikacijo preko spleta udeležencem olajšati prvi stik v realnem življenju. Osebe z MAS imajo namreč pogosto težave ravno z vzpostavljanjem začetnega kontakta z osebami, predhodno spoznavanje pa naj bi jim dalo iztočnico za lažji začetek prvega pogovora.

Več informacij

O projektu ACE - Janja Kranjc, Center za avtizem, janja@avtizem.org, tel. 041 714 540

Podpora medijem - Milana Simonič, Imelda Ogilvy, milana.simonic@imeldaogilvy.si, tel. 030 300 617