O-STA

LGL - rezultati natečaja za najboljše dramsko besedilo, namenjeno mladim od 14. leta dalje

Strokovna komisija v sestavi dr. Milena Mileva Blažić, dr. Mateja Pezdirc Bartol, Jera Ivanc in dr. Blaž Lukan je izmed sedemnajstih prispelih besedil v ožjem izboru obravnavala tri besedila, za zmagovalno pa soglasno izbrala besedilo z naslovom Vražja detelja avtorja Tomaža Hostnika. Ostali besedili v ožjem izboru sta Pesem mojega očeta in Randevu.

Gledališki epicenter srednje in jugovzhodne Evrope v sodelovanju z gledališčem Company of Angels iz Londona je razpisal natečaj za dramsko besedilo, namenjeno mladim od 14. leta dalje (brez tematskih omejitev), ki je hkrati potekal v sedmih državah: Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Črni Gori, Hrvaški, Sloveniji, Srbiji in Makedoniji.
Natečaj je bil anonimen, v poštev so prišla še neobjavljena in neuprizorjena dramska besedila. Dramska besedila je bilo treba dostaviti pod šifro s pripisom "Za Južnoslovansko čitanko" v treh izvodih do 1. septembra 2011. Za Slovenijo na naslov Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana. Nagrajena dramska besedila bodo v izvirniku in v angleškem prevodu natisnjena v Južnoslovanski čitanki, katere promocija bo potekala novembra 2012 v državah srednje in jugovzhodne Evrope ter v Londonu.

Več o natečaju na naši spletni strani: http://www.lgl.si/index.php/novica/prikaz/natechaj_za_dramsko_besedilo/ .