O-STA

Telekom Slovenije in Elektro Ljubljana v skupne storitve za uporabnike

Ljubljana, 10. novembra - Telekom Slovenije in Elektro Ljubljana, obe vodilni slovenski družbi na svojem področju, sta se s podpisom pisma o nameri zavezala k sodelovanju pri skupnem razvoju storitev na področju učinkovite rabe električne energije, ki bodo povezale rešitve in storitve obeh družb.

Partnerja si bosta v največji možni meri prizadevala izkoristiti sinergijske učinke, ki jih povezano sodelovanje lahko prinese uporabnikom storitev obeh družb. Obe družbi imata skupen gospodarski interes na področju razvoja storitev učinkovite rabe električne energije in nudenja teh storitev uporabnikom obeh podjetij.

Cilj skupnega sodelovanja je omogočiti obogatitev obstoječe ponudbe obeh partnerjev z novimi storitvami na okoljskem in energetskem področju s poudarkom na učinkovitejši rabi električne energije, s tem posredno pomagati pri zniževanju izpusta toplogrednih plinov in izboljšanju kvalitete življenja.