O-STA

Sporočilo članstvu in javnosti ob parlamentarnih volitvah 2011

Sodelujmo pri izbiri, kdo bo po predčasnih volitvah odločal v državi in o njej. Slovenija je naša domovina in želimo prispevati, da bi se na sporočilu vrednot narodno-osvobodilnega boja razvijala v pravično družbo. Naša pravica in dolžnost je, da od vseh, ki se bodo potegovali za odločujoča mesta v državi, pričakujemo jasno besedo, kako bodo:

- ljudem povrnili zaupanje v politiko in jim tudi z načrtom izhoda iz krize in z razvojno vizijo znova odprli poti k upravljanju skupnih zadev;

- ustvarjali priložnosti za delovne in življenjske ambicije mladih;

- spravili zadolževanje države v razumne meje in ne bodo vračali dolgov z odpravljanjem socialne države;

- uvedli neizogibno pokojninsko, zdravstveno in delovno reformo, ne da bi zatajili slovensko socialno izročilo;

- razvijali nacionalno državo in jo hkrati vključevali v evropske integracije.

- odpirali Slovenijo svetovnemu gospodarstvu, jo vanj hitreje vključevali in obenem preprečili prevlado interesov kapitala v državni politiki.

Vsaka volilna zaveza mora temeljiti na spoštovanju človeka in njegove svobode, na njegovi časti in dostojanstvu, na solidarnosti, strpnosti in različnosti, na vrednotah naše zgodovine in vsaka volilna obljuba na stvarnih denarnih virih.

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenje poziva članstvo in vse druge volivke in volivce, da gredo na volišča in glasujejo za kandidate, ki so doslej izkazali spoštljiv odnos do države, njenih institucij ter vrednot NOB in še posebej svojo poštenost, umirjenost, realnost in učinkovitost.

Sprašujte, presojajte in odločajte. Za dobro Slovenije!

PREDSEDSTVO

ZZB NOB SLOVENIJE

Ljubljana, november 2011