O-STA

Jutri nespremenjene cene naftnih derivatov

14. november 2011

Cene naftnih derivatov se bodo jutri, 15. novembra 2011, spremenile skladno z vladno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov.
Spremembe so naslednje:
• Motorni bencin NMB 95: cena ostaja nespremenjena in je 1,320 EUR/liter.
• Motorni bencin NMB 100: cena ostaja nespremenjena in je 1,333 EUR/liter
• Dieselsko gorivo PLO D-2: cena ostaja nespremenjena in je 1,269 EUR/liter.
• Kurilno olje KOEL: cena se bo zvišala za 0,008 EUR na liter in bo 0,945 EUR/liter.
• cena avtoplina na Petrolu ostaja nespremenjena in je 0,753 EUR/liter.

Lepo pozdravljeni,

Strateško-korporativno komuniciranje
Petrol d.d., Ljubljana


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .