O-STA

Devetmesečni poslovni rezultati Skupine Telekom Slovenije

Ukrepi še naprej prinašajo dobre rezultate

Ljubljana, 24. novembra - Letošnji poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije temelji zlasti na prestrukturiranju poslovanja, prenovi poslovnih procesov, optimiranju obratnega kapitala, spremembah na področju prodaje in trženja ter zniževanju vseh vrst stroškov. Za cilj so si postavili, da bodo konec leta dosegli čisti dobiček v višini 28,1 milijona evrov. Po prvih devetih mesecih kaže dobro, saj so načrt že presegli. Poslovno poročilo za obdobje od januarja do konca septembra je včeraj obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Devetmesečni poslovni rezultati kažejo prve rezultate združitev družb Telekoma Slovenije in Mobitela ter pred tem tudi Planeta 9 in Najdija. Združevanje je bilo nujno zaradi dolgoročnih tržnih ciljev in izkoristka vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev. Učinki prestrukturiranja in začetka prenove poslovnih procesov so že vidni v devetmesečnih rezultatih, tudi s tem projektom se je včeraj podrobneje seznanil nadzorni svet.

Skupina Telekom Slovenije je v tem obdobju ustvarila za 621,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Upoštevati je treba, da se poslovni prihodki zmanjšujejo pri vseh večjih prvotnih evropskih operaterjih, saj je na trgu huda konkurenca, v nekaterih okoljih alternativni operaterji iščejo svoj prostor na trgu z izjemno agresivno cenovno politiko, hkrati pa pritisk regulatorjev na prvotne operaterje ne popušča. Na zniževanje prihodkov se je Skupina Telekom Slovenije odzvala s še hitrejšim zniževanjem stroškov poslovanja, ki so bili za šest odstotkov oziroma za 38,8 milijona evrov nižji kot v enakem lanskem obdobju.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo EBITDA je znašal 210,3 milijona evrov ter je bil za sedem odstotkov višji kot v devetmesečju leta 2010, dobiček iz poslovanja EBIT pa se je povečal na 63,8 milijona evrov. Čisti poslovni izid je po devetih mesecih letos znašal 37,7 milijona evrov in je občutno višji od načrtovanega kot tudi doseženega v enakem lanskem obdobju. Sinergije so iskali tako v matični družbi kot tudi v celotni Skupini Telekom Slovenije. Med letom so izvajali še dodatne ukrepe na optimizaciji poslovanja na vseh področjih, ki jih bodo nepopustljivo uveljavljali tudi v letu 2012. Skladno z računovodskimi standardi so letno dolžni preverjati tudi vrednost sredstev in naložb. Rezultati preveritev še niso znani, zato predstavljeni poslovni rezultati ne vključujejo morebitnih slabitev, ki jih bo skupina v svojih poslovnih izkazih ustrezno prepoznala konec leta 2011.

Zelo pomemben je tudi podatek, da se je neto finančni dolg skupine v letu 2011 s 503 milijonov evrov znižal za triindvajset odstotkov na 388 milijonov evrov.

Naložbena dejavnost skupine se je v tretjem trimesečju nekoliko okrepila, tako da so v devetih mesecih za naložbe porabili skoraj 50 milijonov evrov, od tega 35 milijonov v matični družbi Telekom Slovenije.

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije mag. Tomaž Berginc je po seji nadzornega sveta poudaril: "Devetmesečni poslovni rezultati so spodbudni in potrjujejo pravilnost usmeritev te uprave. Prepričani pa smo, da ima Telekom Slovenije še veliko notranjih rezerv, ki jih lahko izkoristi. Pri tem mislim zlasti na prenovo poslovnih procesov in nadaljnje ukrepe za zmanjševanje vseh vrst stroškov. Vsekakor se s tem postopoma postavljajo temelji za povečevanje prihodkov in pogumnejši razvoj v prihodnje."