O-STA

Vabilo na sejo GO ZZB NOB Slovenije

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem

2. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije,

ki bo v torek, 20. decembra 2011, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana - Bežigrad, Linhartova cesta 13

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika ter odločitev o dnevnem redu;

2. Temeljni poudarki ob programu nalog Zveze za leto 2012 (dr. Matjaž Kmecl);

3. Obrazložitev rebalansa finančnega načrta Zveze za leto 2011 (mag. Andrej Šušteršič);

4. Obrazložitev finančnega načrta Zveze za leto 2012 (Marko Vraničar);

5. Razprava in odločanje o programu, rebalansu in finančnem načrtu;

6. Novoletna poslanica (Janez Stanovnik).

Vljudno vas prosimo, da poslano gradivo proučite, da bomo lažje konstruktivno razpravljali.

S tovariškimi pozdravi!

PREDSEDNIK

ZZB NOB SLOVENIJE

Janez Stanovnik