O-STA

Nadzorni svet Telekoma Slovenije o poslovnem načrtu za prihodnje leto. Načrtovani dobiček je 55 mio evrov

Ljubljana, 22. december - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je včeraj zvečer končal svojo zadnjo redno sejo v iztekajočem se letu. Obravnaval je nekatere pomembne točke dnevnega reda, ki se nanašajo na prihodnje poslovanje podjetja in celotne skupine. Tako je obravnaval in potrdil poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2012 s projekcijo do leta 2016. V Telekomu Slovenije načrtujejo, da bo skupina v prihodnjem letu ustvarila čisti dobiček v vrednosti 55 milijonov evrov.

Sicer pa poslovni načrt za prihodnje leto sledi usmeritvam in ciljem iz letos sprejetega srednjeročnega strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije. Strateški cilji skupine so znani in se nanašajo predvsem na rast prihodkov in dobička, ohranjanju tržnih deležev, razvoj IKT storitev, razvoj mednarodne veleprodaje, dobičkonosno rast v družbah v tujini, razvoj kadrov in povečanje produktivnosti dela, sistematično zmanjševanje stroškov nabave, kakovost in poslovno odličnost in trajnostni razvoj. V prihodnjem letu bo pozornost namenjena povečanju investicijska potenciala, ob tem pa bo družba še naprej skrbela tudi za stroškovni vidik poslovanja. Nadaljevali se bodo tudi ukrepi za optimizacijo poslovanja in hkrati večjo učinkovitost poslovnih procesov.

Poročilo revizijske hiše Deloitte, ki je na osnovi sklepa skupščine delničarjev opravila izredno revizijo poslovanja družb v Makedoniji, bo nadzorni svet obravnaval na svoji januarski seji.