O-STA

EKOKVIZ 2012: Osnovnošolci začeli tekmovanje za največje ekoface

OSNOVNOŠOLCI ZAČELI TEKMOVANJE ZA NAJVEČJE

EKOFACE

Ljubljana, 1. februar 2012 - Začenja se Ekokviz, tekmovanje

osnovnošolcev v poznavanju okoljskih tem, ki se bodo letos že enajstič

pomerili v znanju s treh različnih področij - odpadki, voda in prehrana.

Svojo udeležbo je napovedalo 150 ekošol, prijave pa so še odprte.

Ekokviz šolam vsako leto prinaša novo znanje, poleg tega pa najboljše tri šole prejmejo tudi

sredstva, namenjena konkretnim okoljskim naložbam. Zagotavlja jih Telekom Slovenije, ki je

z Ekošolo soorganizator Ekokviza. Tekmovanje bo letos že četrtič potekalo na spletu.

Za okoljske vsebine, ki jih bodo letos osvojili učenci, so izbrane tri aktualne teme. Šestošolci bodo

podrobneje spoznali odpadke in se seznanili z vzroki in posledicami onesnaževanja okolja.

Sedmošolci se bodo srečali z vodo, ki ni le najpomembnejši energetski vir, ampak je tudi sestavni del

vsakega živega bitja, osmošolci pa bodo ugotavljali, kako se zdravo prehranjevati. Tako pester izbor

tem ni naključen, saj so izpostavljena tri področja, ki so povezana z vsakdanjim življenjem in od

katerih je v marsičem odvisno preživetje na Zemlji. Ekokviz se bo odvijal prek spletnega mesta

http://eko.telekom.si, kjer je na voljo učno gradivo, vprašanja za vajo in vse informacije o poteku

tekmovanja.

Ekipa Ekoasi Osnovne šole I Murska Sobota je lani dosegla tretje mesto. Učenci vsako leto z

veseljem sodelujejo, kar so dokazali tudi z velikim številom ekip. Na šolskem tekmovanju je

sodelovalo 21 ekip. "Tako velikega uspeha smo se veselili vsi na naši šoli in v šolski okolici, da smo

med toliko tekmovalci dosegli tretje mesto. S tem smo dokazali, da tudi učenci iz manj razvitih krajev

lahko premagajo "po statistiki" učence razvitejših krajev. Ni pomembna statistika, pomembno je

srčno, razumsko tekmovanje in pri učencih razviti, da se veselijo vsakršnega uspeha, znajo biti

skromni in znajo sprejeti tudi poraz", je povedala mentorica Ekokviza Marija Šnurer.

Telekom Slovenije je trem šolam, s katerih prihajajo prvouvrščene ekipe, podelil donacije v višini

10.000 evrov. Osnovna šola I Murska Sobota je za osvojeno tretje mesto prejela 2.000 evrov, ki jih je

namenila za nakup interaktivnih tabel za aktivno učenje naravoslovja, konkretno za učilnico kemije in

biologije. Samo Ošina, direktor Sektorja za marketing v Telekomu Slovenije, je ob tem povedal:

"Zadovoljstvo naših uporabnikov ter hkrati razumevanje potreb za delovanje in razvoj tudi širšega

okolja sta zapisana v poslanstvu Telekoma Slovenije. Pri tem ne gre le za všečno in trendovsko

zapisane besede. V našem podjetju v resnici tako delujemo. Ob poslovnem razvoju in uveljavljanju

številnih novostih v naši ponudbi podpiramo vrsto družbeno odgovornih projektov ter skrbimo za

ohranjanje naravne dediščine. Sodelovanje v spletnem Ekokvizu je le ena od potrditev naših

prizadevanj za varovanje okolja, ki ga usmerjamo na mlade. Odgovoren odnos do okolja je namreč

del vzgoje in izobraževanja, ki ga je potrebno vgraditi v zavest vseh naših prebivalcev, celotnega

naroda. Usmeritev v mlade vidimo kot trajno naložbo v našo prihodnost in prihodnost naslednjih

generacij. Veseli smo premikov, ki jih že zaznavamo, saj potrjujejo pravilnost naše odločitve. Vsako

leto več sodelujočih šol in več prijavljenih ekip je dokaz, da je Ekokviz vseslovenski izziv znanja, izziv

timskega sodelovanja in izziv tekmovanja v razumevanju ter odgovornem ravnanju do narave, ki

prinaša uspehe. Že danes, predvsem pa za jutri".

Za boljši odnos do okolja se trudijo tudi ostale ekoface po vsej Slovenji.

Zmagovalna ekipa iz Osnovne šole Šturje iz Ajdovščine je tako svojo

donacijo v višini 5.000 evrov namenila za naravna igrala in drevesa, ki jih

bodo po ureditvi igrišča postavili in posadili pred učilnicami prve triade.

Osnovna šola Martina Krpana je za osvojeno drugo mesto prejela donacijo v

višini 3.000 evrov, ki jih je namenila za ekonaložbe. Tako so bogatejši za

ekokoše, ki so jih postavili po celi šoli, pet organkotov ter dvema pitnikoma.

Spomladi pa bodo dopolnili tudi učilnico na prostem. Zanimanje za sodelovanje na Ekokvizu je letos

večje, razlog je dobra uvrstitev njihovih vrstnikov.

___________________________________________________________________________________

Dodatne informacije:

Program Ekošola, Dunja Dolinšek, tel. št. 031/32 33 32, e-pošta: dunja.dolinsek@ekosola.si

Telekom Slovenije, Služba za donose z javnostmi, Darinka Pavlič Kamien, tel. št. 01/234 16 98, e-pošta:

darinka.pavlic.kamien@telekom.si