O-STA

Izobraževanje prostovoljcev

V Javnem zavodu Mladi zmaji (www.mladizmaji.si), katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, svojega poslanstva ne bi zmogli uresničevati v tolikšni meri, če ne bi bili deležni pomoči posameznikov, ki so pripravljeni prostovoljno priskočiti na pomoč. Ker torej menimo, da je delo prostovoljcev v zavodu zelo dragoceno in ker se zavedamo, da je pomembno, da tudi prostovoljci svoje delo opravljajo kvalitetno, smo v soboto, 10. marca, izpeljali brezplačno izobraževanje na temo "Delo z otroki in mladimi, ki so doživeli zlorabo".

Dvajset prostovoljcev in praktikantov se je pod vodstvom treh koordinatork Četrtnih mladinskih centrov in ene prostovoljke, seznanjalo s pojmom zlorabe, vrstami, znaki in psihobiološkimi posledicami zlorabe. Posvečali pa smo se tudi temi, kako se odzvati ob soočenju s sumom na zlorabo ali z dejstvi, da se zloraba dogaja. Izmenjali smo mnenja, delili izkušnje, prevetrili možgane z novim znanjem. Veliko pa smo razmišljali tudi o sebi, ker se zavedamo, da stik s seboj odpira vrata v odnose z drugimi.

Izkušnja udeleženke, praktikantke Fakultete za socialno delo, Tjaše:

"Meni osebno so vsakršne zlorabe težka tema, vendar je hkrati tudi zanimiva in je zato bilo srečanje in predavanje zelo zanimivo, res veliko novega. Gotovo je težko opaziti pri človeku, kdaj gre za zlorabo, ampak si njegova ravnanja razlagamo drugače in tako velikokrat obsojamo-neutemeljeno in s tem delamo krivico. To izobraževanje mi je dalo veliko-veliko, bolj bom pozorna, če bom naletela na osebo za katero bom mnenja, da nekaj ni v redu, gotovo ne bom obsojala in ne bom se ustrašila in odmaknila. Če bo kdo z zlorabo prišel k meni in želel pogovora, ker se nimam česa bati, ker ga lahko poslušam in vem, da mu bo najbolj pomagalo - to verjetno pričakuje od mene."

Več o tem, kako sicer poteka delo prostovoljcev v naših četrtnih mladinskih centrih pa izveste v pogovoru s prostovoljko Nežko. Pogovor je bil predvajan v radijski oddaji Dobra dela: http://tvslo.si/predvajaj/dobradela/ava2.128208523/#ava2.128920901 .

Pripravila:

Katja Žugman,

Strokovna sodelavka