O-STA

Izjava za javnost Znanstvenega sveta Nacionalnega inštituta za biologijo

Napovedano drastično zmanjševanje sredstev za raziskovalno dejavnost ter spodbud za povezovanje znanosti in gospodarstva kot osnovnega gonila razvoja družbe je zelo zaskrbljujoče, saj predstavlja veliko in nepremostljivo oviro na razvojni poti Slovenije, da se postavi ob bok razvitejšim državam. Zavedamo se sedanjega stanja v Sloveniji in smo pripravljeni podpreti vladne napore za dosego finančne vzdržnosti. Želimo pa poudariti, da so sedaj predlagani ukrepi na področju znanosti preveč omejujoči, saj bodo popolnoma ohromili delovanje mednarodno uveljavljene slovenske znanosti ter onemogočili nadaljnje kakovostno povezovanje s partnerji iz tujih raziskovalnih inštitucij, gospodarstva, kakor tudi razvoj visokotehnoloških malih in srednjih podjetij.

Uspešnost slovenske znanosti je rezultat dolgoletnega odličnega raziskovalnega dela in izobraževanja znanstvenih kadrov, k čemur so nedvomno prispevala ustrezna finančna vlaganja zadnjih let. Predlagani ukrepi bodo najbolj prizadeli mlade strokovnjake - nosilce in gonilo nadaljnjega razvoja slovenske družbe, saj bodo primorani svoje pridobljeno znanje ponuditi drugim državam. Slovenska znanost bo izgubila mednarodno konkurenčnost in utrpela zaostajanje, ki ga tudi po koncu krize ne bo mogla hitro nadoknaditi.

Zaposleni na Nacionalnem inštitutu za biologijo s svojim znanjem in delom pomembno prispevamo k družbenemu in gospodarskemu razvoju Slovenije in širše na številnih področjih, kot so varstvo okolja, varna hrana, biotehnologija in zdravje ljudi. Tesno smo vpeti v slovenski in mednarodni prostor ter svoje ustvarjeno novo znanje prenašamo v prakso na lokalni ravni, za potrebe državnih inštitucij in za gospodarske subjekte.

Pridružujemo se številnim pozivom vladni politiki, da pri odločitvi o razporeditvi proračunskih sredstev ohrani financiranje raziskovalne dejavnosti na ravni, ki bo zagotavljala nadaljevanje do sedaj uspešnega delovanja znanosti in da slovenski raziskovalci postanemo pomemben partner politike pri reševanju gospodarske krize, saj ima znanost veliko in neposredno vlogo pri družbenem in gospodarskem razvoju Slovenije.

V imenu Znanstvenega sveta Nacionalnega inštituta za biologijo

v.d. predsednice prof. dr. Jana Žel