O-STA

Skupščina potrdila rezultate poslovanja Loterije Slovenije v letu 2011

Ljubljana, 10. maj 2012:

XVI. zasedanje skupščine Loterije Slovenije, d. d. je potekalo 10. maja 2012 na sedežu družbe na Gerbičevi ulici v Ljubljani.

Skupščina je potrdila rezultate poslovanja Loterije Slovenije v letu 2011: iz naslova prirejanja klasičnih iger na srečo je Loterija Slovenije v letu 2011 ustvarila promet v višini 104,8 milijonov €, koncesijske dajatve pa je realizirala v višini 21,1 milijona €.

Prisotni delničarji, ki so zastopali 92,48 % osnovnega kapitala družbe, so:

· se seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2011,

· sprejeli predlog razporeditve bilančnega dobička za leto 2011,

· imenovali revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovno leto 2012.

Loterija Slovenije, d. d.

Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik Kos, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, +386 1 24 26 149, mateja.slamnik@loterija.si