O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imel doc. dr. Jernej Barbič, z naslovom "Algoritem za izračun deformacij, zaznav trkov in stika med kompleksno spremenljivimi geometrijami, ki teče strogo v realnem času". Predavanje bo v torek, 22. maja 2012 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral dr. Gregor Veble, docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Hitro deformabilni objekti so zelo uporabni v robotskih aplikacijah, kot je npr. haptično prikazovanje, kjer so zaradi zagotavljanja stabilnosti naprav v simulacijah potrebne zelo pogoste iteracije (npr. 1000 simulacijskih korakov na sekundo). Če želimo simulirati stik dveh togih ali deformabilnih teles s haptično povratno informacijo s šestimi prostostnimi stopnjami, je potrebno tudi stik dveh teles izračunavati s tako hitro časovno resolucijo. Za kompleksne deformabilne geometrije je ta problem težak zaradi zelo kratkih zahtevanih računskih časov (npr. 1 milisekunda) za vsak simulacijski cikel. Predstavil bom algoritem, ki uspe izračunati simulacijo deformacije, zaznavo trkov in kontaktno silo ter navor med dvema telesoma v milisekundni časovni skali. Algoritem dobro skalira glede na kompleksnost geometrije obeh teles in daje stabilne kontaktne sile ter navore tudi v primeru togosti, ki se približuje strojnim omejitvam haptičnih naprav.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban