O-STA

Poslovanje Skupine Telekom Slovenije v prvih treh mesecih 2012

Za 15,4 milijona evrov čistega dobička. Za novega predsednika uprave v javno objavo 2. junija

Ljubljana, 31. maj - V prvih treh mesecih letos je Skupina Telekom Slovenije ustvarila za 15,4 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za šest odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Poslovni prihodki so znašali 193,8 milijona evrov in so bili za odstotek manjši kot v enakem obdobju lani. Za odstotek so se zmanjšali tudi stroški poslovanja, pri čemer v Telekomu Slovenije intenzivno nadaljujejo s projektom prenove poslovnih procesov. EBITDA je dosegla 68,7 milijona evrov, kar predstavlja 35,4 odstotni delež v poslovnih prihodkih, dobiček iz poslovanja EBIT pa je bil manjši za odstotek in je znašal 22,8 milijona evrov. Neto finančni dolg se je od konca marca 2011 zmanjšal za nadaljnjih 126,5 milijona evrov in je znašal še 354 milijonov evrov. Za 18 odstotkov pa se je povečal obseg naložb, za katere so v skupini namenili 14,5 milijona evrov. Trimesečne poslovne rezultate je 29. maja obravnaval in potrdil nadzorni svet Telekoma Slovenije.

V Skupini Telekom Slovenije so med najpomembnejše cilje v letu 2012 uvrstili prehod od ponudnika pretežno infrastrukturnih storitev k ponudniku zahtevnejših IT in multimedijskih storitev; preoblikovanje v sodobnega regionalnega telekomunikacijskega operaterja s pomembnimi prvinami regionalne korporacije; finančno konsolidacijo in optimizacijo vseh ključnih finančnih kazalcev, primerljivih z uspešnimi sorodnimi podjetji po Evropi; ter preobrazbo v sodobnega (nacionalnega in regionalnega) operaterja, ki bo sposoben zagotavljati najcelovitejši nabor informacijsko-telekomunikacijskih storitev. Racionalizacija poslovanja, zmanjševanje vseh vrst stroškov ter siceršnji ukrepi za povečevanje prihodkov in optimizacijo poslovanja ostajajo stalnica v delovanju celotne skupine. V Skupini Telekom Slovenije v prvem trimesečju sledijo izpolnjevanju letnega plana.

Med značilnostmi, ki so zaznamovale poslovanje v prvih treh letošnjih mesecih, velja omeniti pričakovano nadaljnjo zniževanje prihodkov od trenutno nosilnih storitev fiksne in mobilne telefonije, ki je posledica zahtev regulacije, zaostrenih makroekonomskih razmer ter umirjanja rasti trga fiksnih širokopasovnih priključkov in cenovne vojne v mobilnih telekomunikacijah. Podobni trendi pestijo večino prvotnih telekomunikacijskih operaterjev po Evropi in svetu. Če hočejo lastnikom še naprej zagotavljati dobičkonosnost, morajo poleg zniževanja vseh vrst stroškov svojo dejavnost preusmerjati k storitvam izven osnovnih, to pa so zlasti televizija, digitalno oglaševanje, mobilni prenos podatkov, upravljane storitve, storitve v oblaku in druge storitve sistemske integracije. Tako ravnajo tudi v Skupini Telekom Slovenije

Ob koncu prvega trimesečja so imeli v Skupini Telekom Slovenije skupaj 342.277 širokopasovnih priključkov, kar je za dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največjo rast beležijo v družbah v jugovzhodni Evropi, kjer je bila rast šestodstotna, medtem ko v Sloveniji stagnira. Število priključkov fiksne in mobilne govorne telefonije se je zmanjšalo za štiri odstotke. Skupina tako skupaj s priključki VoIP, ki izkazujejo petodstotno rast, razpolaga s 2.609.052 telekomunikacijskimi priključki.

Še naprej se zmanjšuje število zaposlenih. Na ravni skupine je bilo ob koncu trimesečja zaposlenih 4.707 ljudi ali dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani, v Telekomu Slovenije pa je bilo 2.750 zaposlenih oziroma za odstotek manj.

V luči napovedi predsednika uprave Telekoma Slovenije Ivice Kranjčevića, ki je člane nadzornega sveta na prejšnji seji seznanil s svojo namero, da se 1. septembra upokoji, so člani nadzornega sveta sprejeli sklep, da bodo novega predsednika uprave Telekoma Slovenije iskali z javno objavo, ki bo objavljena v časniku Delo v soboto, 2. junija 2012. Razpisni rok je 30 dni.

Predsednik Nadzornega sveta Tomaž Berginc je poslovne rezultate in aktualna dogajanja komentiral: "Zadovoljen sem, da prizadevanja uprave za doseganje napovedanih poslovnih rezultatov dobro kažejo in prepričan sem, da bo družba ob koncu leta izpolnila pričakovanja lastnikov, pa tudi poslovnih partnerjev, zaposlenih in širše družbe. Združitev matične družbe in Mobitela lani že kaže prve dobre sinergijske učinke, čeprav je pot do dokončne konsolidacije poslovanja še dolga. Mandat tega nadzornega sveta je prav zaradi nekaj zgodovinskih premikov, kot so poslovna združitev, pričetek prenove poslovnih procesov v matični družbi, konsolidacija poslovanja v tujini, napovedan lasten TV program jeseni in še vrsta drugih, zelo zahteven in dinamičen. Vesel sem, da se uspešnost dela potrjuje tudi z rezultati poslovanja. Telekom Slovenije je zdravo, napredno in k uporabnikom usmerjeno podjetje, ki ga odlikujejo odlični strokovnjaki z različnih področij."