O-STA

Javna diskusija o položaju umetnikov

Galerija sodobne umetnosti Celje

Četrtek, 7. junij 2012, ob 18.00

Kakšen je položaj umetnikov znotraj umetniškega sistema in ekonomskih struktur? Kakšni so pogoji ustvarjanja in kako se delo umetnikov nagrajuje? Kdo je za obstoječ položaj odgovoren in kakšne so možne poti reševanja obstoječe situacije?

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bo v okviru bienalne razstave Pogled na likovno umetnost Slovenije 6. Jaz, tukaj, zdaj potekala javna razprava o teh vprašanjih v četrtek, 7. junija, ob 18. uri. Vljudno vabljeni!

[Pripis k fotografiji zgoraj: Andreja Džakušič, Taktike preživetja, video, 2011 ]

Program diskusije:

1. Marca 2011 je Ministrstvo za kulturo objavilo Analizo stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012-2015. V njej je navedeno, da je razstavnina "avtorski honorar za umetnika s področja likovne umetnosti, izhaja pa tako iz določil prve Resolucije o nacionalnem programu za kulturo (2004-2007) kot iz načela pravičnosti v razdeljevanju javnih sredstev, namenjenih za kulturo v javnem interesu." Na ravni nacionalnega programa ima torej razstavnina svoje mesto in pomen, kakšno pa je dejansko stanje v praksi? Ali institucije razstavnine dejansko izplačujemo? Ali so umetnikom, ki s svojim delom zagotavljajo program galerij in muzejev, zagotovljena tudi sredstva, s katerimi lahko pokrijejo ostale stroške (realizacijo umetniških del, potne stroške ...)? Ali javne institucije in širša javnost poznamo in razumemo položaj umetnikov in ali vemo, kdo lahko ali mora zagotavljati sredstva za plačilo njihovega dela?

2. Kako ukrepati? Ali javne institucije in ministrstvo storimo dovolj za reševanje omenjenega problema? Kaj lahko naredimo na krajši rok in kaj dolgoročno? Kakšna je konkretna situacija v okviru trenutne razstave Pogled 6, ki jo je pripravila večina pomembnejših slovenskih regionalnih galerij in na kateri sodeluje 20 umetnikov?

3. Kdo mora sprejeti odgovornost za reševanje problematike?

Pobudnica javne razprave je umetnica Ana Čigon, ki je zapisala:

"Ustvarjalci na področju kulture se v teh dneh kratkočasimo s preučevanjem novih pridobitev, ki jih je prinesla letošnja pomlad. Finančna podhranjenost kulturniške dejavnosti ni novost, je pa na prvi pogled nova ideja, da vsebujejo pojmi kot so "čast in izziv" ter obljuba "svojevrstne promocije" dovolj kalorij, da lahko napolnijo želodce ustvarjalcev. Ta vsekakor inovativna zamisel o novih možnostih za plačevanje ustvarjalne delovne sile krasi nedavno objavljeno Vabilo kulturnim ustvarjalcem k sodelovanju pri organizaciji in izvedbi državnih proslav v letu 2012. Ustvarjalci na področju vizualne umetnosti uživamo znotraj kulturne produkcije poseben položaj, zato se s takimi in podobnimi domiselnimi rešitvami srečujemo že vrsto let. Lahko bi rekli, da smo idealno področje za vnaprejšnje preverjanje 'učinkovitosti' novih inovativnih zamisli ter idealno področje za preverjanje možnosti integracije le-teh. Tako se nemara skozi polje vizualne umetnosti v novih predlogih za spremembe Uredbe o samozaposlenih v kulturi in drugih ukrepih na tem področju na primer preverja, ali je mogoče združiti komisije več drastično različnih ustvarjalnih področji, ali je mogoče vizualne umetnike pripraviti, da delajo še več za še večji minus in ali bi se na splošno prekernost kakršnega koli delavca lahko uveljavila kot splošno sprejeta resnica in edina možna pot za prihodnost delovne sile.

Zaradi navedenih bogatih delovnih izkušenj in številnih inovacij na področju preživetvenih taktik smo se ustvarjalci na področju vizualne in intermedijske umetnosti odločili, da svoje pestre izkušnje predstavimo širši javnosti. Z nami bodo v pogovoru sodelovali tudi kustosi in drugi predstavniki različnih javnih kulturnih inštitucij, saj tudi ti naše izkusnje dobro poznajo, skupaj pa redno skrbimo za pestro ponudbo umetniškega dogajanja v slovenskem kulturnem prostoru. Diskusijo o položaju umetnika tukaj in zdaj smo pripravili z namenom preučitve položaja umetnika ter struktur, ki tak položaj omogočajo in ohranjajo, cilj pa je stanje izboljšati."

VABLJENI!

CELEIA - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI

Galerija sodobne umetnosti, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE

Tel.: 03 / 42 65 156

Odprto: tor - pet 11.00 - 18.00, sob 10.00 - 12.00, ned 14.00 - 18.00, ponedeljek zaprto

http://www.celeia.info/Galerija_sodobne_umetnosti_Celje