O-STA

Petrol pridobil certifikat AEOF

Ljubljana, 14. junij 2012 - Družba Petrol je prejela potrdilo pooblaščenega gospodarskega subjekta za carinske poenostavitve/varstvo in varnost AEOF. Potrdilo družbi Petrol omogoča ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi.

Osrednjo poslovno dejavnost Petrola predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in drugimi energenti. Na tem področju ustvarja več kot 80 % vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega vodilni tržni delež. Kot imetnica potrdila AEOF bo družba Petrol pomembno vplivala na pomembnost principov varnosti in varovanja v distribucijski verigi.

Družba Petrol si je certifikat AEO prislužila z učinkovitim varnostnim sistemom v svojih skladiščih ter spoštovanjem carinskih predpisov in standardov. Pri vsakodnevnem poslovanju družba Petrol s kvalitetno informacijsko infrastrukturo za vodenje poslovnih in transportnih evidenc omogoča carinski službi ustrezno kontrolo. Na pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta pa je vplivalo tudi dejstvo, da družba Petrol redno izpolnjuje svoje finančne obveznosti.

Potrdilo AEO družbi Petrol omogoča spoznanje za varnega in zanesljivega poslovnega partnerja v mednarodni trgovini širom sveta, nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja, redkejše fizične preglede in preglede dokumentov, hitrejše postopke tudi na mejah s tretjimi državami ter ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.

Predsednik uprave družbe Petrol, mag. Tomaž Berločnik je ob prejemu certifikata AEO povedal: "Ugodnosti, ki jih omogoča certifikat AEO v obliki olajšanja postopkov glede varstva in varnosti ter poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi, so za družbo Petrol izjemno pomembni, saj smo največji slovenski uvoznik, naša distribucijska veriga pa se poleg Slovenije nadaljuje tudi v državah JV Evrope in sosednjih državah članicah Evropske unije, kjer bo naša logistika odslej še bolj učinkovita, varna, hitra in zanesljiva".

Potrdilo pooblaščenega gospodarskega subjekta AEOF je predsedniku uprave družbe Petrol mag. Tomažu Berločniku izročila direktorica Carinskega urada Ljubljana Barbara Gregorič.