O-STA

Z odprtjem osmega bencinskega servisa Petrol nadaljuje širitev maloprodajne mreže v Srbiji

Kragujevac, 25. julij 2012 - Z odprtjem novega bencinskega servisa Kragujevac družba Petrol nadaljuje z dinamično širitvijo v Srbiji. Nov bencinski servis predstavlja začetek širitve maloprodajne mreže v centralni delu te države. Tudi na novem bencinskem servisu sta storitev in kakovost izdelkov na evropski ravni.

Osmi Petrolov maloprodajni objekt je istočasno tudi prvi v osrednji Srbiji. Je sodobno zasnovan in ponuja širok obseg storitev. Njihovo kakovost pa družba nadgrajuje s ponudbo visoko kakovostnih goriv, motornih olj ter blaga široke potrošnje.

Ponudbo bencinskega servisa dopolnjujejo bogato založena trgovina Hip Shop, avtopralnica in veliko parkirišče. Tako kot na ostalih bencinskih servisih skupine Petrol v Srbiji lahko vozniki uživajo tudi v storitvi "Kava na poti" ali pa se v kava baru osvežijo pred nadaljevanjem poti.

Petrol nudi vse vrste goriva, ki glede kakovosti presegajo standarde domačega tržišča. Ob prodaji standardnih pogonskih goriv (motorni bencin mb 95, neosvinčeni motorni bencin bmb 95, UNP in dizel gorivo D-2) nudi tudi dizelska goriva, obogatena z zadnjo generacijo aditivov, ki izpolnjujejo in presegajo Euro 5 standard. Voznikom, ki uporabljajo ta Petrolova goriva, zagotavljajo večjo učinkovitost in zaščito motorja.

8. bencinski servis v Srbiji je hkrati tudi 460 bencinski servis skupine Petrol in 147 izven meja Slovenije.

***

Dodatne informacije:
Žiga Fišer, Strateško - korporativno komuniciranje
+386 1 47 14 546
petrol.pr@petrol.si


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .