O-STA

Ob Svetovnem dnevu turizma, 27. septembru, brezplačen vstop na Stari grad Celje

Celje, 21. september 2012

Obiskovalci se bodo lahko udeležili tudi brezplačnih vodstev po gradu

Celje, 21. september 2012, Prepletanje mnogih zgodb in mitov o življenju ene najpomembnejših srednjeveških rodbin v Evropi vabi obiskovalce k odkrivanju Starega gradu Celje. Ljubezen, tragedije, ljubosumje, poroke in vojne so le nekateri od motivov, ki jih

ljudska beseda obuja še danes. Na Starem gradu Celje se ob številnih prireditvah vračamo v obdobje srednjega veka in obujamo spomin na mogočne Celjske. Zavod Celeia Celje vabi v četrtek, 27. septembra 2012 ob Svetovnem dnevu turizma od 9.00 do 20.00 ure k brezplačnemu obisku Starega gradu Celje. Obiskovalci se bodo lahko ta dan ob 17.00 in 18.00 pridružili brezplačnemu vodenju po Starem gradu Celje.

Stari grad Celje, ki so ga Vovbržani postavili nad starim trškim jedrom v drugi polovici 12. ali v začetku 13. stoletja, je po izumrtju rodbine prešel v roke gospodov Žovneških. Ti so po selitvi v mesto na sotočju Savinje in Voglajne spremenili ime v Celjske, grad pa pričeli urejati v udobno stanovanjsko rezidenco. Predvsem v času Hermana II. Celjskega, ko grofje dosežejo vrhunec svoje slave, se uspešno vmešavajo v evropski politični vrh in se povezujejo z najpomembnejšimi plemiškimi rodbinami takratnega časa. Sigismund Luksemburški jih leta 1436 povzdigne v državne kneze. Dvajset let kasneje se s smrtjo zadnjega moškega potomca celjske rodbine, Ulrika II. Celjskega, konča eno najpomembnejših obdobij naše zgodovine.

V priponki prilagamo tudi fotomaterial

Na fotografiji: Stari grad Celje

Avtor fotografije: Matjaž Jambriško

Več informacij: TIC Celje, Krekov trg 3, tel.: 03 42 87 936, 03 49 25 081, e-pošta:tic@celje.si


(c) Mestna občina Celje si pridržuje vse pravice.


Sporočilo je poslovna skrivnost in je namenjeno samo navedenemu naslovniku/naslovnikom.
Če ste pomotoma prejeli to sporočilo, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Prosimo, da spoštujete zaupnost sporočila in ga ne berete, kopirate, objavljate oziroma kakorkoli širite njegove vsebine. Mestna občina Celje ni odgovorna za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo.

(c) copyright Municipality of Celje - all rights reserved.
This message is confidential and intended solely for the addressee(s).
If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender and delete this message from your system. Please uphold strict confidentiality and neither read, copy, disseminate, nor otherwise make use of their content in any way. Municipality of Celje shall not be liable for the message if altered, changed or falsified.


grad celje 168953.jpg