O-STA

Vabilo na 4. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije, ki bo v torek, 25. septembra 2012, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana-Bežigrad, Linhartova 13

Ljubljana, 04. 09. 2012

Številka: 06-1/12

Na podlagi 25. člena Statuta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije sklicujem

4. sejo Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije, ki bo v torek, 25. septembra 2012, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Družbenega centra Ljubljana - Bežigrad, Linhartova cesta 13

Predlog dnevnega reda:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarice in overiteljev zapisnika;

2. Verifikacija mandata novih članov Glavnega odbora;

3. Razrešitev dosedanjega in imenovanje novega generalnega sekretarja Zveze;

4. Aktualne družbeno ekonomske razmere: referat Janeza Stanovnika in razprava o referatu;

5. Rebalans finančnega načrta Zveze za leto 2012;

6. Sklepi in priporočila o finančnih ukrepih in medsebojnem informiranju v novih razmerah;

7. Druga medsebojna obvestila in dogovori.

S tovariškimi pozdravi!

PREDSEDNIK

ZZB NOB SLOVENIJE

Janez Stanovnik

Priloge:

- gradivo k točki 2, 3, 5 in 6

Vabljeni tudi:

- člani Nadzornega odbora

- člani Sveta

Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana

tel. 01 434 44 45 - fax: 01 434 41 17

e-mail: zzbnob@siol.net

Ljubljana, 04. 09. 2012

Številka: 06-1/12