O-STA

Glavnega odbora ZZB NOB Slovenije o krizi v slovenski družbi in vlogi ter aktivnosti za izhod iz nje

Slovenija je zapadla v globoko gospodarsko, družbeno-politično in moralno krizo. Kot članica EU je odprta svetovnim trgom in finančnim tokovom, vendar deli več kot proporcionalno krizno usodo evropskega in svetovnega gospodarstva, v katerem je leta 2008 počil finančni balon, dolgovi pa so ostali in svet potopili v največjo krizo po letu 1930.

"Bančni krč" je močno prizadel slovensko gospodarstvo. Ob pomanjkanju obratnih sredstev so podjetja pričela krčiti in zaustavljati normalne aktivnosti: sledili so stečaji, brezposelnost in propadanje celih gospodarskih vej kot npr. gradbeništvo.

Sedanja oblast na Slovenskem je poglavitno breme preložila na revnejše in srednje sloje in s tem začela razgrajevati "socialno državo" in ustvarjati "družbo tveganja", kot je poimenovala sistem neo-liberalističnega kapitalizma.

Država je postala plen vladajoče politične elite. Vladna politika je usmerjena v krepitev moči kapitala in pretvarjanje delovne sile v tržno blago. Parlamentarni sistem je deformiran: državni zbor se spreminja v transmisijski organ vlade; predlogi opozicije se zanemarjajo; ne spoštujejo se temeljna pravila zakonodajnega postopka; po hitrem postopku se celo na nočni seji spreminja veljavna zakonodaja. V Sloveniji je zavladal strah in negotovost, ki državljane paralizira, medije navaja na samocenzuro, ljudi pa vodi v apatijo in pesimizem glede prihodnosti.

Vlada, politične stranke in državne institucije pri ljudeh izgubljajo zaupanje. Civilna družba je izločena iz demokratičnega procesa. V težnji, da bi se obdržala na oblasti, se je vlada odločila za brezobzirno revizijo zgodovine in ideološki obračun z vsem, kar spominja na medvojno zavezništvo in protifašistično preteklost: napadi na Tita in rdečo zvezdo, izključevanje partizanskih praporov z državne proslave, preimenovanje vojašnic, diskriminatorno zmanjševanje veteranskih pokojnin, razglašanje pomožnih enot okupatorske SS za "slovensko narodno vojsko", podcenjujoč odnos vladajoče politike do priključitve Primorske matični domovini, itd.

V tej situaciji ZZB pošilja sporočilo, ne samo svojemu članstvu, vsem državljankam in državljanom: Ostanimo zvesti sporočilu in vrednotam protifašističnega zavezništva in Osvobodilni fronti! Iz Bruslja prihaja "zlato fiskalno pravilo". Domači "preroki" nam grozijo z diktatom od zunaj, če ne bomo klonili.

"Nacionalni interes" postaja predmet posmeha in zlorabe: konkurenčnost in profit, ne pa zaposlenost in blaginja, naj bi postala edino vodilo delovanja vseh nas. Pod geslom "narodne enotnosti" se poglablja ideološka razdvojenost. Sloge ne moremo iskati v zatiranju različnosti. Slogo lahko dosežemo samo s strpnim spoštovanjem različnosti.

Kljub kriznim razmeram pa je v državi tudi veliko pozitivnih pojavov, ki vzbujajo upanje za izhod iz krize in zanikajo prevladujoča katastrofična opozorila in črne napovedi.

V usodnem času narodno-osvobodilnega boja smo zmagali, ker smo verjeli, da je "bolje umreti pokončno kot živeti na kolenih". V naši zgodovinski preteklosti - od borbe generala Maistra in Tigra, pa preko partizanskega narodno-osvobodilnega boja in boja za osamosvojitev - imamo dovolj dokazov, da nas samo samozavest rešuje tudi v najtežjih časih.

ZZB zato poziva na:

- spoštovanje vrednot NOB, v okviru katere smo v zgodovinskem protifašističnem zavezništvu postavili temelje svoje državnosti, osvobodili in priključili Primorsko, postali pomorska država in s tem v največji možni meri uresničili cilje OF za Zedinjeno Slovenijo;

- dosledno spoštovanje demokratičnega parlamentarnega sistema, v katerem je vlada podrejena državnemu zboru, upošteva pa tudi civilno družbo in druge demokratične institucije. "Slovenija je demokratična republika", smo zapisali v prvi člen Ustave Republike Slovenije;

- razvijanje demokratično organizirane EU, ki mora postati "domovina domovin" ne pa birokratska "federacija";

- sistemske reforme na področju zdravstvene zaščite, vzgoje in šolstva, delovnih razmerij, pokojninskega sistema in samooskrbe s hrano, ki bodo krepile oblast ljudstva in solidarnost med ljudmi, ne pa premoč kapitala; "Slovenija je pravna in socialna država", smo zapisali v Ustavo;

- odpravo diskriminatornega, protiustavnega in ideološko motiviranega 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ;

- državljansko slogo s strpnim negovanjem socialnega dialoga, spoštovanjem človekovega dostojanstva in pravic vseh državljanov Republike Slovenije ter prepoved ideološke diskriminacije.

ZZB za vrednote NOB bo v svojem članstvu in z drugimi organizacijami civilne družbe spodbujala strpen in argumentiran dialog o ukrepih za prebroditev krize in napredek domovine.

Ljubljana 25. 9. 2012

Številka: 06-1/12

Glavni odbor Zveze združenj borcev

za vrednote NOB Slovenije