O-STA

Seja nadzornega sveta Telekoma Slovenije

Datum: 4. oktober 2012

Cilj je rast in napredek na vseh področjih, začetek gradnje novega mobilnega podatkovnega omrežja LTE

Ljubljana, 4. oktobra - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji redni seji potrdil začetek projekta gradnje novega mobilnega podatkovnega omrežja LTE. V Telekomu Slovenije so omrežje LTE (Long Term Evolution) uspešno preizkusili že v letu 2010. Podprl je tudi še izrazitejšo poslovno-prodajno usmeritev k uporabniku, dvigu tržnih deležev, visoko kakovostni ponudbi in učinkovitim tržnim pristopom.

V začetni fazi gradnje LTE omrežja bodo nadgradili jedrno omrežje in zagotovili osnovno pokrivanje ozemlja s signalom, pri čemer bodo uporabili že pridobljeno frekvenco 1800 MHz. Projekt sodi v širši okvir modernizacije omrežja za potrebe zmogljivih ter hitrih fiksnih in mobilnih širokopasovnih povezav oziroma njihovo konvergenco. V začetnem obdobju bodo v projekt vložili 2,5 milijona evrov od letos načrtovanih 130 milijonov evrov naložb.

Nadzorni svet je obravnaval in podprl tudi predstavljene ukrepe uprave, ki jo od 1. septembra dalje vodi mag. Rudolf Skobe, za izboljšanje in dolgoročno stabilno poslovanje. Ti so poleg že sprejetih ukrepov za optimizacijo poslovanja in zmanjševanje vseh vrst stroškov, usmerjeni predvsem na trg, k še boljši ter kakovostnejši ponudbi storitev za uporabnike.

Cilji Telekoma Slovenije niso usmerjeni le v ohranjanje in obrambo tržnih deležev na ključnih segmentih, temveč predvsem v njihovo rast. Zato je med novimi ukrepi, ki jih predlaga uprava, potrebno omeniti zlasti spremembe prodajnih in poprodajnih modelov in procesov ter še intenzivnejše prilagajanje storitev potrebam in željam vse zahtevnejših uporabnikov. To usmeritev podpira tudi sprejeti projekt izgradnje LTE omrežja, ki bo uporabnikom zagotavljal še boljšo in hitrejšo in izkušnjo pri uporabi mobilnih širokopasovnih storitev, velik poudarek pa dajejo tudi nadaljnjem razvoju in ponudbi televizijske storitve SiOL TV.

Večjo učinkovitost pri svojem poslovanju načrtujejo doseči tudi z nekaterimi organizacijskimi spremembami, predvsem zmanjševanjem števila organizacijskih enot in ravni vodenja. S tem želijo zagotoviti vitkejšo, bolj plosko, prožnejšo in bolj prilagodljivo organiziranost družbe, ki se bo tako laže odzivala spremembam na trgu.

Z vsemi dosedanjimi in novimi ukrepi želijo v Telekomu Slovenije izboljšati svoj položaj na slovenskem trgu, pri tem pa bodo podobne ukrepe, prilagojene posameznim trgom, uveljavljali tudi v svojih hčerinskih družbah doma in v tujini.

Telekom Slovenije, d. d.

Služba za korporativno komuniciranje