O-STA

Vabilo na tiskovno konferenco

Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran Vas vabi, da se udeležite:

TISKOVNE KONFERENCE

IN PREDSTAVITVE

  1. mednarodnega znanstvenega sestanka

SEČOVELJSKE SOLINE KOT ZNANSTVENORAZISKOVALNI

IN IZOBRAŽEVALNI BAZEN

Sečoveljske soline, 5. oktober 2012

Tiskovna konferenca bo v petek 5.10.2012, ob 11.30,

v multimedijski dvorani Krajinskega parka Sečoveljske soline,

Seča 115, 6320 Portorož

Veselimo se Vašega obiska!

Program/Programme

8:00Prijava udeležencev / Participants registration
9:00Pozdravni govori in predstavitev srečanja / Welcome speech and presentation of the meeting
Ø Klavdij GODNIČ, direktor podjetja SOLINE Pridelava soli d.o.o. / director of company SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Ø prof. dr. Tamara LAH TURNŠEK, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo / director of National institute of biology Ø dr. Peter Bossman, župan občine Piran / major of Piran
Ø Marjutka Hafner, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO / secretary general of the Slovenian National Commission for UNESCO
Ø prof. dr. Lovrenc LIPEJ, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran/ National institute of biology, Marine biology station Piran
Ø dr. Andrej SOVINC, vodja Krajinskega parka Sečoveljske soline / Head of Sečovlje Salina Nature Park
9:30Raziskave flore in vegetacije Sečoveljskih solin v zadnjih tridesetih letih: kako naprej? / Flora and vegetation research of Sečovlje Salina over past 30 years: where do we go from here?
Mitja KALIGARIČ, University of Maribor
10:00Val Cavanata med varovanjem in trajnostnim turizmom / Val Cavanata between conservation and nature tourism
Roberto ODORICO, Shoreline Soc. Coop.
10:20Ekološke študije v solinah Commacchio / Ecological studies in the Comacchio Saltworks
Michele MISTRI, University of Ferrara
10:40Maranska in gradeška laguna: status vodne favne in njeni viri / The Marano and Grado Lagoon: status of the aquatic fauna and its resources
Nicola BETTOSO, Osservatorio Alto Adriatico ARPA FVG
11:00Krajinski park Sečoveljske soline: model dobre prakse tudi za življenje zunaj zavarovanega območja / Sečovlje Salina Nature Park: model of good practice for sustainable living outside of a protected area
Andrej SOVINC, Sečovlje Salina Nature Park, Slovenia
11:20Odmor za kavo / Coffee break
11:40Sečoveljske soline-geološki laboratorij v naravi: sedimentologija / Sečovlje saltern - geological laboratory in nature: sedimentology
Bojan OGORELEC, Geological Survey of Slovenia

12:00Sečoveljske soline-geološki laboratorij v naravi: biogeokemija / Sečovlje saltern - geological laboratory in nature: biogeochemistry
Jadran FAGANELI, Marine biology station Piran
12:20Glive v solinah - lokalni ali globalni fenomen? / Fungi in salterns - a local or a global phenomenon?
Nina GUNDE CIMERMAN, University of Ljubljana
12:40Algne tehnologije -pregled in ideje za revitalizacijo solin, ki bazirajo na trajnosti in obnovljivosti / Algal technology - a review and some ideas for revitalization of Salinas based on sustainability and renewability
Miha ŽITNIK, Algen, algal technology centre
13:00Kosilo / Lunch
13:40Balneologija na Hrvaškem: preteklost, sedanjost in prihodnost / Balneology in Croatia: past, present and future
Jagoda DOKO JELINIĆ, University of Zagreb
14:00Turizem kot stranski produkt pridelave soli / Tourism, a by-product of salt production
Tomi BREZOVEC, Faculty of Tourism Studies Portorož - Turistica
14:20Pridelava soli, varovanje in opredelitev Naravnega rezervata solin Trapani in Paceco / Salt production, nature conservation and evaluation of the Nature reserve of Salinas Trapani and Paceco
Girolamo CULMONE, WWF Italia, R. N. O. Saline di Trapani e Paceco
14:40Naravni rezervat Škocjanski zatok: ohranjanje in izboljšanje ekosistemskih storitev kljub urbanemu pritisku / Škocjanski zatok natural reserve: maintaining, enhancing ecosystem services despite urban pressures
Barbara VIDMAR, Institute of the RS for nature conservation
15:00Biogeokemijske raziskave v Sečoveljskih solin / Sečovlje Salina research on biogeochemistry: State of the art
Neli GLAVAŠ, Nives KOVAČ, Marine biology station Piran (NIB)
15:20Razprava in zaključki / Discussion and conclusions
16:00Ogled Krajinskega parka Sečoveljske soline / Visit to the Sečovlje Salina Nature Park

Poster sekcija bo vseskozi odprta (9:00-16:00)

Poster session will be open throughout all the meeting (9:00-16:00).

Izhodišča

Sečoveljske soline so v slovenskem in širšem sredozemskem prostoru priznane kot izjemna lokaliteta, znana tako po svoji izjemni biotski raznovrstnosti (ornitofavna, halofitna vegetacija, redke in ogrožene vrste, izjemna pestrost habitatnih tipov) kot tudi po raznih posebnostih, ki so že od nekdaj pritegnile pozornost širše znanstvene srenje, od kemikov, biokemikov, mikrobiologov, geologov, farmacevtov in pestre množice drugih raziskovalcev. Sečoveljske soline predstavljajo danes, v času globalnega in hitrega izginjanja mokrišč v Sredozemlju in tudi drugod, uspešen model sobivanja trajnostne gospodarske panoge in varovanje izjemne naravne in kulturne dediščine.

Nameni organizacije mednarodnega srečanja so:

Ø seznanjanje udeležencev z dejavnostmi stroke na področju varovanja in raziskav mokrišč in solinskih območij v obliki uvodnih in plenarnih predavanj ter posterjev,

Ø raziskovanje in monitoring obrežnih mokrišč,

Ø predstavitev drugih najnovejših rezultatov raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela vezanega na obravnavano območje (od molekularnega in celičnega nivoja oziroma kemičnih in mikrobioloških vidikov do biotskega nivoja populacij, vrst in združb),

Ø pomen biodiverzitete solin in drugih obrežnih mokrišč s posebnim poudarkom na izkušnjah upravljanja z zavarovanimi območji,

Ø posebna pozornost bo namenjena vsebinam povezanimi s tradicionalno pridelavo soli v Sečoveljskih solinah (na mikrobni plasti imenovani petola) ter uporabo drugih produktov solin (slanica, solinsko blato-termalni in wellness turizem),

Ø izmenjava izkušenj raziskovalnega in strokovnega dela ter vzpostavitev novih in multidisciplinarnih pristopov za raziskovanje tega posebnega okolja.

Organizacija. Mednarodni znanstveni sestanek je organizirala Morska biološka postaja Piran (Nacionalni inštitut za biologijo) v sodelovanju s podjetjem SOLINE Pridelava soli d.o.o. in Krajinskim parkom Sečoveljske soline, s finančno podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS ter Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Srečanje je potekalo v multimedijski dvorani Krajinskega parka Sečoveljske soline.

Organizacijski odbor

Dodatne informacije:

Morska biološka postaja Piran (Nacionalni inštitut za biologijo)

Fornače 41, 6330 Piran

Tel.: (+386) 5-9232930, (+386) 5-9232918

Faks: (+386) 5 6712 902

e-posta: glavas@mbss.org, kovac@mbss.org, lipej@mbss.org

Internet: http://www.mbss.org