O-STA

Petrol DODATNO znižal cene zemeljskega plina ZA 11 %

Ljubljana, 5. oktober 2012 - Družba Petrol je z intenzivnimi pogajanji z dobaviteljem uspela še dodatno znižati cene zemeljskega plina. Kljub današnjem 11-odstotnem znižanju, ki ga bo družba Petrol prenesla na svoje uporabnike, nova cena velja od 1. oktobra 2012 dalje.

Družba Petrol bo cene za dobavo zemeljskega plina še dodatno znižala za okoli 11 odstotkov, odvisno od letne količine porabljenega energenta. Cena standardnega kubičnega metra plina je tako 0,3980 EUR, Petrol pa to ceno garantira do konca kurilne sezone (30. april 2013). Poleg tega je Petrol že ponudil tudi dodatne paketne ugodnosti ob sočasnem nakupu zemeljskega plina in elektrike ob podaljšanju pogodbenega razmerja za do dve leti, v prihodnje pa bo za zveste kupce ponudil še dodatne ugodnosti.

Petrolova ponudba plina je z današnjim dnem najbolj konkurenčna, saj ob nižji ceni vključuje še dodatne pakete ugodnosti, na podlagi katerih si odjemalci lahko pridobijo dobroimetje, ki ga gospodinjski odjemalci prejmejo na Petrol Klub kartico in ga lahko porabijo za vse nakupe na Petrolovih bencinskih servisih, vključno z nakupom goriva. Višina dobroimetja je odvisna od izbire paketa ugodnosti, ročnosti sklepanja pogodbe in uvrstitve odjemnega mesta v odjemno skupino glede na letno porabo zemeljskega plina.

Kot primer, gospodinjskemu odjemalcu, z letno porabo 2.000 Sm3 zemeljskega plina (povprečna poraba za enostanovanjsko hišo), ki je izbral paket zemeljski plin, elektrika in plačilna kartica, bo Petrol na Petrol klub kartico ob odjemalčevi izpolnitvi pogojev nakazal 80 evrov. Ta denar lahko odjemalec takoj porabi za vse nakupe na Petrolu, tudi pogonskega goriva. Ob nižji ceni plina (v tem primeru skupaj okoli 220 evrov) bo skupni prihranek tega gospodinjstva dosegel 300 evrov. Poleg tega bo kupec deležen še dodatnih ugodnosti, več na www.petrol.si/energija-za-dom. Znesek dobroimetja pa lahko doseže tudi do 320 evrov za največje gospodinjske odjemalce.

Petrol med drugim omogoča združevanje računa za vse izdelke in storitve, kar pomeni, da stranka prejme samo en račun z ločenimi specifikacijami za vse energente. S tem se močno poenostavi pregled financ gospodinjstva in zniža stroške pri plačevanju provizij za položnice.

Prednost odjema zemeljskega plina iz Petrola je tudi v zanesljivi in dolgoročni dobavi. Petrolovim odjemalcem se tako ni potrebno bati, da bi v primeru hujšega mraza ali političnih nesoglasij ostali brez energenta za ogrevanje.

* * * * *

Dodatne informacije:
Žiga Fišer, Strateško-korporativno komuniciranje
+386 1 47 14 546
petrol.pr@petrol.si


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .