O-STA

SoftBank bo prevzel 70% Sprinta

15. oktober 2012, 08:23 UTC

Delničarji Sprinta bodo prejeli 12,1 milijarde ameriških dolarjev v denarju in 30% delež v dokapitaliziranem Sprintu

S transakcijo bo Sprint prišel do 8 milijard ameriških dolarjev svežega kapitala

Sprint bo izkoristil izkušnje SoftBanka z vzpostavljanjem LTE omrežja pri nadaljevanju postavljanja Sprintovega 4G LTE omrežja v ZDA

Nezanemarljiva naložba v ZDA enega najbolj uspešnih in inovativnih podjetij na svetu

Sprint bo danes ob osmih zjutraj po vzhodnoameriškem času gostil konferenčni klic za investitorje, namenjen obravnavi transakcije. Udeleženci lahko pokličejo na telefonsko številko 800-938-1120 v ZDA ali Kanadi (706-634-7849 mednarodno) in vnesejo identifikacijsko kodo 44906693 ali poslušajo konferenco preko spleta na naslovu www.sprint.com/investors

TOKIO, Japonska in OVERLAND PARK, Kansas - (BUSINESS WIRE) - Podjetji SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) in Sprint Nextel Corporation ("Sprint") (NYSE: S) sta danes objavili, da sta sklenili vrsto dokonočnih dogovorov, preko katerih bo SoftBank v Sprint vložil 20,1 milijarde ameriških dolarjev, od katerih bo 12,1 milijarde razdeljeno med delničarje Sprinta, 8,0 milijard pa bo v obliki novega kapitala uporabljeno za okrepitev Sprintovih bilanc. V poslu bo približno 55% trenutnih delnic Sprinta zamenjanih za 7,30 dolarja na delnico, ostale delnice pa se bodo preoblikovale v delnice novega javnega podjetja z imenom New Sprint. Po končanem prevrednotenju si bo SoftBank lastil približno 70%, delničarji Sprinta pa približno 30% delnic podjetja New Sprint.

SoftBankov denarni prispevek, izjemno strokovno znanje pri vzpostavljanju naslednje generacije brezžičnih omrežij in zgodovina uspehov s prevzemanjem tržnih deležev od večjih telekomunikacijskih podjetij na zrelih trgih bo potrošnikom v ZDA po pričakovanjih prinesla številne koristi. Nakup sta odobrila upravna odbora SoftBanka in Sprinta. Zaključek nakupa je odvisen od potrditve Sprintovih delničarjev, odobritve s strani pristojnih regulatorjev in izpolnitve oziroma oprostitvi ostalih pogojev za zaključek prodaje. Podjetji pričakujeta, da bo prevzemna transakcija končana sredi leta 2013.

Predsednik uprave in izvršni direktor SoftBank, Masayoši Son, je dejal: "Ta nakup predstavlja odlično priložnost za SoftBank, da izkoristi svoje znanje s področja pametnih mobilnikov in hitrih omrežij naslednje generacije, vključno z LTE, za zagon revolucije mobilnega interneta na enem največjih trgov na svetu. Kot smo dokazali na Japonskem, nam je uspelo narediti preobrat pri dobičku v prevzetem mobilnem operaterju in doseči izjemno rast z uvajanjem drugačnih produktov na trg, ki ga je obvladovalo obstoječe podjetje. Naša zgodovina inovacij, skupaj s Sprintovo močno znamko in vodilnim položajem na lokalnem trgu, omogoča konstruktiven začetek za vzpostavitev bolj konkurenčnega mobilnega trga v Ameriki."

Posel s SoftBank bo po pričakovanjih podjetju Sprint in njegovim delničarjem omogočil naslednje ugodnosti:

• delničarjem omogoča, da pridobijo privlačno denarno premijo ali pa obdržijo delnice v močnejšem, bolje kapitaliziranem Sprintu,

• Sprint oskrbi z 8,0 milijardami dolarjev primarnega kapitala za izboljšanje mobilnega omrežja in finančnega položaja,

• omogoči Sprintu, da lahko izkoristi SoftBankovo vodilno svetovno vlogo pri razvijanju in vzpostavljanju LTE omrežij,

• okrepi obseg poslovanja in

• ustvari priložnosti za sodelovanje pri inovacijah na področju uporabniških storitve in aplikacij

Glavni izvršni direktor Sprinta Dan Hesse je dejal: "Ta posel bo preoblikoval Sprint, saj ustvarja takojšno vrednost za naše delničarje, hkrati pa predstavlja priložnost za sodelovanje v prihodnji rasti močnejšega in bolje kapitaliziranega Sprinta. Naša uprava je navdušena, da bomo sodelovali s SoftBank, da se bomo učili iz njihove uspešne vzpostavitve LTE na Japonskem, izboljšali uporabniško izkušnjo in nadaljevali s preobratom našega poslovanja."

Pogoji transakcije

• SoftBank bo ustanovil novo ameriško podružnico New Sprint, ki bo po tej objavi vložila 3,1 milijarde v novo izdane zamenljive nadrejene obveznice Sprinta. Zamenljiva obveznica bo imela dospelost 7 let z 1% kuponsko obrestno mero in bo po predhodni odobritvi regulatorjev trga zamenljiva za navadne delnice Sprinta po ceni 5,25 ameriškega dolarja na delnico. Tik pred združitvijo bodo obveznice preoblikovane v delnice Sprinta, ki bo postal podružnica v izključni lasti New Sprinta.

• Po odobritvi Sprintovih delničarjev in regulatorjev ter izpolnitvi oziroma oprostitvi pogojev za združitev bo SoftBank dokapitaliziral New Sprint z dodatnimi 17 milijardami dolarjev in izvedel združitev, po kateri bo New Sprint postal javno podjetje, Sprint pa bo obstal kot podružnica v njegovi izključni lasti. Od 17 milijard dolarjev bo 4,9 milijarde šlo za odkup novo izdanih navadnih delnic New Sprinta po 5,25 dolarja na delnico. Ostalih 12,1 milijarde dolarjev pa bo razdeljenih med Sprintove delničarje za približno 55% trenutno obstoječih delnic delničarjev. Preostalih 45% trenutno obstoječih delnic delničarjev pa se bo preoblikovalo v delnice New Sprinta. SoftBank bo prejel tudi poroštvo za nakup 55 milijonov dodatnih delnic Sprinta z nakupno ceno 5,25 dolarja na delnico.

• V skladu z dogovorom bodo imeli imetniki navadnih delnic Sprinta pravico izbire med pridobitvijo 7,30 dolarja na delnico Sprinta ali zamenjavo ene delnice Sprinta za eno delnico New Sprinta, in sicer v sorazmernem deležu. Imetniki Sprintovih kapitalskih nagrad bodo prejeli New Sprintove kapitalske nagrade.

• Po končani transakciji in prevrednotenju bo imel SoftBank v lasti približno 70%, delničarji Sprinta pa približno 30% delnic podjetja New Sprint.

• SoftBank bo transakcijo financiral s kombinacijo denarja in sindiciranega finančnega aranžmaja.

• Sprint v transakciji ni zavezan h kakršnemukoli delovanju v povezavi s Clearwire Corporation, razen tistih, ki so predvideni v dogovorih, ki jih je Sprint predhodno dosegel s podjetjem Clearwire in določenimi Clearwirovimi lastniki.

Po zaključku posla bo sedež Sprinta ostal v Overland Parku v Kansasu. New Sprint bo imel 10-člansko upravo, vključno z vsaj tremi člani Sprintove uprave. Gospod Hesse bo postal glavni izvršni direktor in član upravnega odbora New Sprinta.

Podjetji Raine Group LLC in Mizuho Securities Co., Ltd. sta delovali kot glavna finančna svetovalca za SoftBank. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. in tokijska podružnica Deutsche Bank AG so delovali kot pooblaščeni glavni upravljavci za SoftBank. Deutsche Bank je tudi skrbela za finančne nasvete v povezavi s tem poslom za SoftBank. Pravni svetovalci SoftBank so bili med drugim Morrison & Foerster LLP kot glavni svetovalec, Mori Hamada & Matsumoto kot japonski svetovalec, Dow Lohnes PLLC kot svetovalec za regulatorje, Potter Anderson Corroon LLP kot svetovalec za Delaware in Foulston & Siefkin LLP kot svetovalec za Kansas.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. in UBS Investment Bank so bili vodilni finančni svetovalci. Pisarna Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, LLP, je bila glavna svetovalka Sprintu. Podjetje Lawler, Metzger, Keeney and Logan je delovalo kot regulatorni svetovalec, Polsinelli Shughart PC pa kot svetovalec za Kansas.

O podjetju SoftBank

Podjetje SoftBank je leta 1983 ustanovil trenutni predsednik uprave in glavni izvršni direktor Masayoshi Son, njegova poslovna rast pa je temeljila na internetu. Trenutno se ukvarja z različnimi dejavnostmi v informacijski industriji, vključno z mobilnimi komunikacijami, širokopasovnimi storitvami, klasičnimi telekomunikacijami in portalnimi storitvami. Po končnih podatkih za fiskalno leto 2011 se je čista prodaja na letni ravni povečala za 6.6% na 3,2 bilijona jenov, prihodek iz poslovanja je zrasel za 7,3% na 675,2 milijarde jenov, čisti dobiček pa za 65,4% na 313,7 milijarde jenov.

O podjetju Sprint Nextel

Sprint Nextel ponuja obsežen nabor mobilnih in fiksnih komunikacijskih storitev, ki potrošnikom, podjetjem in vladnim uporabnikom omogočajo svobodo gibanja. Sprint Nextel je ob zaključku drugega četrtletja 2012 skrbel za več kot 56 milijonov uporabnikov in je prepoznaven po razvijanju in vzpostavljanju inovativnih tehnologij, vključno s prvim mobilnim omrežjem četrte generacije v ZDA. Poznan je tudi kot ponudnik vodilnih mobilnih podatkovnih storitev v industriji, ponudnik vodilnih predplačniških znamk kot so Virgin Mobile USA, Boost Mobile in Assurance Wireless, po sposobnosti za ponujanje domačih in mednarodnih storitev pritisni in govori (push-to-talk) in kot svetovno Tier 1 podjetje internetne hrbtenice. V raziskavi American Customer Satisfaction Index se je Sprint po zadovoljstvu potrošnikov povzpel na prvo mesto med vsemi operaterji, ki delujejo na področju celotne ZDA in je bil označen za podjetje, ki je v vseh 47 industrijah najbolj napredovalo v zadnjih štirih letih. Revija Newsweek pa je Sprint imenovala za tretje najbolj okolju prijazno podjetje na lestvici Green Rankings 2011 in ga označila za eno najbolj okolju prijaznih podjetij v ZDA, kar je najboljši rezultat med vsemi podjetji, ki se ukvarjajo s telekomunikacijami. O Sprintu lahko izveste več na www.sprint.com ali www.facebook.com/sprint in www.twitter.com/sprint.

Opozorilo o izjavah o prihodnosti

Ta dokument vsebuje "izjave o prihodnosti" v smislu zakonodaje o vrednostnih papirjih. Besede "mogoče", "lahko", "naj bi", "ocenjevati", "napovedovati", "nameravati", "pričakovati", "verjeti", "načrtovati", "usmerjati" in podobni izrazi so namenjeni za predstavljanje informacij, ki po svoji naravi niso zgodovinske.

Ta dokument vsebuje izjave o prihodnosti, ki se navezujejo na predlagano transakcijo med Sprint Nextel Corporation ("Sprint") in SOFTBANK CORP. ("SoftBank") ter ostalimi podjetji v skupini SoftBank, vključno s Starburst II, Inc. ("Starburst II"), v skladu z dogovorom o združitvi in dogovorom o nakupu obveznic. Vse izjave razen zgodovinskih dejstev, vključno z izjavami o pričakovanem času zaključka posla; zmožnostjo obeh strank za izvršitev transakcije glede na različne pogoje za zaključek posla; pričakovane prednosti transakcije, kot so izboljšava poslovanja, povečanje prihodkov in denarnega toka, možnosti za rast, profila trga in finančne moči; konkurenčne sposobnosti in položaja SoftBank ali Sprinta; in kakršnekoli domneve na podlagi prej omenjenih izjav se štejejo za izjave o prihodnosti. Takšne izjave temeljijo na trenutnih načrtih, ocenah in pričakovanjih, ki so podvrženi tveganjem, negotovostim in domnevam. Takšne izjave se ne morejo šteti kot dejstvo, da bodo ti načrti, ocene ali pričakovanja uresničeni. Na takšne izjave se ne gre prekomerno zanašati. Pomembni dejavniki, ki bi lahko vplivali na bistveno razliko med dejanskimi rezultati in načrti, ocenami ali pričakovanji, med drugim vključujejo (1) možnost, da eden ali več pogojev za zaključek prodaje ne bi bil izpolnjen ali odpovedan na časovni ali kakšni drugi podlagi, vključno z možnostjo, da lahko vladna ustanova prepove, odloži ali zavrne potrditev, potrebno za izpolnitev transakcije, ali da Sprintovi delničarji ne odobrijo prodaje; (2) možnost neugodnih bistvenih sprememb SoftBank ali Sprinta, oziroma možnost, da se poslovanje SoftBank ali Sprinta poslabša zaradi negotovosti glede prodaje; (3) transakcija lahko vključuje nepredvidene stroške, obveznosti ali zamude; (4) lahko se sprožijo sodni postopki zaradi transakcije; in (5) ostali dejavniki tveganja, ki jih Sprint in Starburst II občasno zapišeta v poročilih za Komisijo za vrednostne papirje (SEC), kot so Sprintovo poročilo na formularju 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011, in četrtletno poročilo na formularju 10-Q za četrtletje, ki se je končalo 30. junija 2012, ter zastopniške izjave/prospekte, ki bodo v registracijski izjavi na formularju S-4 podjetja Starburst II, ki so (ali bodo, ko bodo vloženi) na voljo na spletni strani SEC (www.sec.gov). Zagotovilo, da bo združitev zaključena, ali da bo zaključena v pričakovanem časovnem obdobju, ali da se bodo uresničile pričakovane ugodnosti združitve, ne obstaja.

Ne Sprint, ne SoftBank in ne Starburst II ne prevzemajo odgovornosti za posodabljanje katerekoli izjave o prihodnosti, da bi odražale dogodke ali okoliščine po datumu izjave, ali da bi odražale nepredvidene dogodke. Bralce opozarjamo, naj ne polagajo prekomernega zaupanja na katerokoli izjavo o prihodnosti.

Dodatne informacije in kje jih najti

V povezavi s predlagano strateško kombinacijo namerava Starburst II na SEC vložiti registracijsko izjavo na formularju S-4, ki bo vključevala zastopniško izjavo Sprinta, ki bo predstavljala prospekt Starburst II. Sprint bo poslal zastopniško izjavo/prospekt svojim delničarjem. INVESTITORJE NAPROŠAMO, DA PREBEREJO ZASTOPNIŠKO IZJAVO/PROSPEKT, KO BO NA VOLJO, KER BO VSEBOVAL POMEMBNE INFORMACIJE. Zastopniška izjava/prospekt, kot tudi druge vloge, ki vsebujejo informacije o Sprintu, SoftBanku in Starburst II, bodo na voljo zastonj na spletni strani SEC (www.sec.gov). Sprintove vloge na SEC v povezavi s transakcijo so na voljo zastonj na Sprintovi spletni strani (www.sprint.com) pod zavihom "About Us - Investors" in naslovom "Documents and Filings - SEC Filings," ali s poslano prošnjo na Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Attention: Shareholder Relations ali (913) 794-1091. Vloge na SEC podjetja Starburst II v povezavi s transakcijo (ko bodo vložene) lahko pridobite zastonj z naslovitvijo pisne prošnje na SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Japan; telefon +81.3.6889.2290; e-pošta: ir@softbank.co.jp.

Udeleženci pri zbiranju naročil

Direktorji, izvršni direktorji in zaposleni v Sprintu, SoftBanki in Starburst II ter ostale osebe se lahko štejejo za udeležene pri zbiranju pooblastil v povezavi s transakcijo. Informacije o Sprintovih direktorjih in izvršnih direktorjih so na voljo v letnem poročilu na formularju 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011. Ostale informacije o interesih teh posameznikov ter informacije o direktorjih in izvršnih direktorjih SoftBanka in Starburst II bodo na voljo v zastopniški izjavi/prospektu, ko bo le-ta na voljo. Ti dokumenti so na voljo zastonj na zgoraj omenjenih naslovih. To sporočilo se ne more šteti kot ponudba za prodajo oziroma zbiranje ponudb za nakup katerihkoli vrednostnih papirjev, prav tako pa ne bo prodaje vrednostnih papirjev v katerikoli državi oziroma teritoriju, kjer bi bila takšna ponudba, zbiranje ponudb ali prodaja nezakonita pred registracijo ali odobritvijo v skladu z zakoni o vrednostnih papirjih v tisti državi oziroma teritoriju. Ponudba bo objavljena izključno v prospektu, ki bo v skladu z 10. poglavjem zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933.

Fotografije in multimedijska galerija so dosegljive na: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50440468&lang=en

Kontakti

SoftBank SoftBank Press Office + 81 3 6889 2300 ali Jim Barron / John Christiansen 212-687-8080 / 415-618-8750 ali Sprint Bill White, Media Contact 913-794-1099 / bill.white@sprint.com ali Brad Hampton, Investor Contact 800-259-3755 / investor.relations@sprint.com

Vir: Sprint Nextel