O-STA

Predstavitev poklicev diplomantov Univerze v Novi Gorici in možnosti sodelovanja s Kariernim centrom UNG

Nova Gorica, 16. oktober 2012

Predstavitev poklicev diplomantov Univerze v Novi Gorici in možnosti sodelovanja s Kariernim centrom UNG

Karierni center Univerze v Novi Gorici pripravlja srečanje delodajalcev in predstavnikov Univerze v Novi Gorici z naslovom "Z znanjem in sodelovanjem do skupnih uspehov", ki bo potekalo v sredo, 17. oktobra 2012, ob 9. uri v prostorih Univerze v Novi Gorici na Vipavski 13 v Novi Gorici (Rožna Dolina).

Namen srečanja je delodajalcem iz različnih sektorjev in področij predstaviti poklice, za katere izobražujemo na Univerzi v Novi Gorici, ter znanja in veščine, ki jih študentje pridobijo med študijem. Predstavljene bodo možnosti sodelovanja z UNG na različnih področjih, na primer v okviru raziskovalnih projektov, praktičnega usposabljanja, študentskega dela, oglaševanja prostih delovnih mest, selekcije kadrov ipd. Predstavljena bosta dva primera dobre prakse sodelovanja delodajalcev z UNG ter tudi primeri sodelovanja kariernih centrov z delodajalci v tujini. Okrepiti želimo že obstoječe vezi in vzpostaviti nove oblike sodelovanja z delodajalci iz različnih sektorjev. Med drugim je namen srečanja tudi, da se snovalci študijskih programov spoznamo s potrebami, ki dejansko obstajajo v praksi. Na ta način bodo naši diplomanti stopali na trg dela bolje pripravljeni in okrepljeni s pravimi znanji ter praktičnimi izkušnjami.

Študijski programi, ki se izvajajo na Univerzi v Novi Gorici so inovativni, moderni in interdisciplinarni. Izvajajo se v tesni povezavi z raziskovalno dejavnostjo na Univerzi in z razvojnimi oddelki v industriji, kar omogoča dobro seznanjenost študentov s praktičnim delom. Naše študente in diplomante želimo dobro pripraviti in usposobiti za delo v praktičnem okolju, saj se zavedamo, da je vključenost v praktično delo med študijskim procesom ključnega pomena. Ravno na tej točki je sodelovanje z raznimi institucijami, podjetji in zavodi ključnega pomena za pridobivanje praktičnih znanj.

Predstavniki fakultet in visokih šol bodo podrobno predstavili poklice, kompetence in znanja, ki jih imajo diplomanti oziroma magistranti naslednjih študijskih programov: diplomirani okoljski tehnolog in magister okoljskih ved, diplomirani fizik in magister fizike, diplomirani gospodarski inženir in magister gospodarski inženir, diplomirani inženir vinogradništva in vinarstva, diplomirani slovenist, diplomirani zgodovinar ter magister jezikoslovja, magister slovenistike in Master of Arts in Migration and Intercultural Inegration. Sledila bo kratka predstavitev podiplomskih študijskih programov.

Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban