O-STA

Hitra cesta H4 bogatejša za nov Petrolov bencinski servis

Vipava, oktober 2012 - Petrol tudi letos sledi zastavljeni strategiji širjenja svoje razvejane mreže bencinskih servisov. Direktor družbe Petrol Maloprodaja Slovenija Roman Dobnikar in župan občine Vipava, mag. Ivan Princes sta slovesno odprla nov bencinski servis ob hitri cesti H4 (Razdrto - Vrtojba), že 460. po vrsti, ki je najnovejša pridobitev energetske družbe. Nov bencinski servis utrjuje Petrolovo ponudbo na severnem Primorskem, mimovozečim pa predstavlja novo točko oskrbe z gorivom.

Bencinski servis, zgrajen po najnovejših tehnoloških in okoljskih standardih, s svojim celotnim spremljajočim programom voznikom in ostalim uporabnikom ponuja vse, kar ti potrebujejo na poti. Obsega prodajalno HIP HOP, ki se razprostira na 120 m2, in omogoča hiter nakup trgovskega blaga, izdelkov za avtomobil in svežega peciva, torej vse kar omogoča varno in zanesljivo vožnjo. Obenem servis ponuja tudi kotiček s ponudbo kava na poti, prodajalna pa je neposredno povezana z lokalom, ki ima zunanjo pokrito teraso.

Poleg najbolj kakovostnih naftnih derivatov, ki jih je možno natočiti na šestih točilnih otokih, je na bencinskem servisu možen tudi nakup ekološkega utekočinjenega naftnega plina za vozila (avtoplin). Bencinski servis ob hitri cesti H4 je opremljen s sodobno ekološko in varnostno zaščito z zaprtim sistemom točenja goriva, ki vključuje vso najnovejšo merilno in identifikacijsko opremo. Tako je onemogočeno pretakanje goriv brez nekontroliranega izpusta hlapov v ozračje. Prizadevanja za zaščito in ohranjanje okolja družbe Petrol se kažejo tudi v ekološko skladiščenje odpadkov, ki je urejeno tudi na omenjenem bencinskem servisu. Bencinski servis na počivališču bo odprt non stop.

Ob odprtju je direktor podjetja Petrol Maloprodaja Slovenija Roman Dobnikar dejal: "Bencinski servisi družbe Petrol že dolgo niso več samo postojanke za točenje bencina, ampak počivališča in postajališča, kjer se lahko vozniki okrepčajo in vmes nakupijo nujne potrebščine. Bencinski servis ob hitri cesti Razdrto - Vrtojba sodi med najbolje opremljene in najmodernejše Petrolove bencinske servise, ki nam jih zavidajo tudi največje multinacionalke."

Župan občine Vipava, mag. Ivan Princes je ob tej priložnosti povedal: "V občini Vipava vedno pozdravljamo takšne pridobitve, ki poživijo naše regionalno gospodarstvo in dogajanje. Prepričan sem, da bo ponudba novega bencinskega servisa pozitivno vplivala ne samo na našo občino ter na širšo okolico."


Podrobnosti o vseh Petrolovih bencinskih servisih lahko najdete na www.petrol.si.

* * * * *

Dodatne informacije:
Aleksander Salkič, Strateško-korporativno komuniciranje, Petrol d.d., Ljubljana
+386 1 47 14 581, 041 789-609
petrol.pr@petrol.si


Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno štev. 1/05773/00, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432
To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .
This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .