O-STA

Predsednik državnega zbora in ministra podpirajo konferenco o psihosocialni rehabilitaciji

Ljubljana, 24. maja 2002 - Zdravljenje duševnih motenj in preprečevanje njihovih posledic je eden izmed zelo pomembnih izzivov javnega zdravstva danes povsod po svetu. Mednarodne konference na to temo, ki bo potekala 30. in 31. maja v Cankarjevem domu (Kosovelova dvorana) v Ljubljani, se bodo poleg pokrovitelja, predsednika državnega zbora Boruta Pahorja, zato udeležili tudi minister za zdravje dr. Dušan Keber in minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlado Dimovski.

Cilj konference je doseči široko izmenjavo mnenj in stališč, ki bo pripomogla k urejanju zakonodaje in zagotovila sodelovanje med predstavniki institucij in služb ter čim bolj neposredno vključitev uporabnikov v proces načrtovanja. Konferenca o psihosocialni rehabilitaciji je namenjena predvsem načrtovanju kakovostnih programov za ljudi, ki trpijo za ponavljajočimi se duševnimi motnjami.

Pričetek konference z nastopom predsednika državnega zbora, ministra za zdravje in ministra za delo družino in socialne zadeve bo 30. maja ob 8.30.

Prvi dan konference bodo reformo programov na svetovni ravni, s poudarkom na procesih, ki pospešujejo okrevanje, predstavili priznani strokovnjaki iz tujine in predstavniki mednarodnih institucij. Drugi dan je namenjen predstavitvi razmer v Sloveniji, prednostim in pomanjkljivostim obstoječih programov ter načrtom razvoja na tem področju. Konferenca se bo zaključila s skupno obvezujočo izjavo predstavnikov različnih sektorjev, uporabnikov in svojcev, ki naj bi začrtala smernice razvoja za boljšo kakovost, dostopnost in vsestranskost služb za duševno zdravje pri nas.

Med vrsto uglednih in izbranih strokovnjakov svetovnega slovesa, ki bodo predavali na mednarodni konferenci o psihosocialni rehabilitaciji, je tudi profesor Norman Sartorius, predsednik Zveze evropskih psihiatrov ter pred tem vrsto let predsednik Svetovnega združenja psihiatrov in direktor oddelka za duševno zdravje pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). O temah, povezanih s psihosocialno rehabilitacijo, z najnovejšimi programi zdravljenja in okrevanja ljudi z duševnimi motnjami ter o vplivu različnih programov na javno zdravstvo, bo profesor Sartorius vsem zainteresiranim predaval v četrtek, 30. maja, od 9. uri, medtem ko bo od 9.30 do 10. ure profesor Sartorius skupaj z ostalimi uglednimi gosti konference na razpolago za vprašanja udeležencev in novinarjev.

Po mnenju profesorja Sartoriusa in drugih uglednih tujih gostov konference danes že poznamo zelo učinkovite načine zdravljenja duševnih motenj in preprečevanja njihovih posledic. Ker se bodo resnost in težke posledice duševnih motenj v prihodnosti po ocenah strokovnjakov še stopnjevale, si ne bi smeli več zatiskati oči pred modernim znanjem in novimi metodami zdravljenja in rehabilitacije ljudi z duševnim motnjami.

Razlogov, zakaj pri zdravljenju in rehabilitaciji ljudi z duševnimi motnjami še vedno niso v polni meri uporabljeni najnovejši programi, je več, izhajajo pa predvsem iz pomanjkljive izobrazbe strokovnjakov, skrbnikov in javnosti. Številne države še vedno posvečajo premalo pozornosti programom za duševno zdravje, čeprav je dokazano, da ustrezno vlaganje v programe duševnega zdravja prinese znatne dobičke v smislu manjše porabe za dolgotrajno institucionalno nego, manjše število zgodnjih upokojitev, večjo zaposlenost in zmanjšanje trpljenja ter prizadetosti za ljudi z duševnimi motnjami in njihove družine.

Stroški za zdravljenje duševnih motenj so v okviru javnega zdravstva še posebej občutljiva tema, saj so ti zaradi dolgih hospitalizacij ter velike stopnje invalidnosti in samomorilnosti, primerjalno gledano, največji v primerjavi z zdravljenjem drugih vrst zdravstvenih težav.

Organizatorja mednarodne konference o psihosocialni rehabilitaciji sta Urad vlade RS za invalide in bolnike ter Slovensko združenje za duševno zdravje (ŠENT), soorganizator pa še Državni svet RS ter Inštitut za varovanje zdravja RS v sodelovanju s svetovno zvezo za psihosocialno rehabilitacijo (WAPR). Na konferenco so vabljeni predstavniki stroke, politike, uporabniki in njihovi svojci ter mediji.

******************

za uredništvo:

Novinarska konferenca, na kateri bodo organizatorji predstavili zaključke konference o psihosocialni rehabilitaciji, bo v ponedeljek, 3. junija 2002, ob 13. uri v prostorih Urada Vlade RS za invalide in bolnike, Železna cesta 14, Ljubljana.

Pogovor s profesorjem Sartoriusom, nekaterimi uglednimi gosti in organizatorji konference bo organiziran že v četrtek, 30. maja 2002, ob 9.30 v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Za dodatne informacije, življenjepis profesorja Normana Sartoriusa ali intervju z njim pokličite na telefon 040 / 695-498.