O-STA

Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia na Nacionalnem inštitutu za biologijo

V Biološkem središču na Večni poti 111 v Ljubljani, je v četrtek 25. oktobra 2012, ob 52 letnici obstoja Nacionalnega instituta za biologijo, potekala že tretja svečana podelitev nagrad in priznanj Nacionalnega inštituta za biologijo, poimenovanih po prof. dr. Miroslavu Zeiu, ki je bil med njegovimi ustanovitelji. Nagrade Miroslava Zeia so bile podeljene posameznikom za njihove izjemne dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav ved o življenju ter uresničevanja vizij in poslanstva NIB.

Svečan dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom in s slavnostnim nagovorom župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, ki je v svojem slavnostnem nagovoru najprej čestital NIBu ob jubileju ter vsem nagrajencem za njihove dosežke. Pri tem je izpostavil pomen znanosti tako za razvoj države kot tudi za razvoj mesta Ljubljane. Pozdravil je vse pobude in naloge, ki jih NIB že izvaja skupaj z mestom, kot npr. "Izdelava atlasa ptic" in "Popis favne hroščev evropskega varstvenega pomena v krajinskem parku Tivoli - Rožnik - Šišenski hrib" ter druge. Izrazil je veliko pripravljenost za še boljše sodelovanje in skupno načrtovanje aktivnosti, saj so vizije mesta v trajnostnem razvoju ob ohranjanju zdravega okolja in predvsem zdravja ljudi. O tem priča vrsta novih rekreacijskih površin in zelenic, vzpodbuda za zdravo življenje z ljudem prijaznim centrom mesta brez izpušnih plinov, kolesarjenjem in tekom - maratonom, kamor je župan na koncu nagovora pozval vse prisotne.

Zbrane goste, med katerimi so bili tudi visoki predstavniki Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - dr. Franci Demšar, člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dekani fakultet, direktorji inštitutov, direktorji drugih javnih ustanov, direktorji podjetij, itd. je na začetku slavnostnega dogodka pozdravila tudi direktorica NIB prof. dr. Tamara Lah Turnšek. V svojem nagovoru je izpostavila uspehe, ki jih je NIB dosegel v zadnjem obdobju, tako v smislu dosežkov temeljnih raziskav, povezovanja z gospodarstvom - predvsem na področju biotehnologije in biomedicine, nano-tehnologij ter ekotehnologij. Ne-nazadnje in morda celo najbolj pomembno je sodelovanje s strokovnimi službami ministrstev v podpori politikam na področju okolja, kmetijstva in zdravstva ter vpetosti NIBa v razne vrste aktivnosti EU in mednarodno, za katere upa, da ne bodo usahnile. Na koncu je poudarila, da se kljub ekonomski krizi in še bolj kljub nerazumnemu rezanju znanstvene, razvojne in izobraževalne dejavnosti javnega sektorja, na katerem deluje NIB, ta ne bo predal malodušju in bo našel nove rešitve za izhod iz krize, ki vsekakor ne more biti v absurdnem krčenju znanstveno raziskovalne dejavnosti NIBa, ki podpira biotehnološki razvoj.

Na svečani podelitvi so bile podeljene naslednje nagrade NIB:

  1. Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB za leto 2012 je prejel prof. dr. Jože Štirn.

Prof. Jože Štirn je leta 1962 osnoval Republiški center za podvodna raziskovanja v Ljubljani in s soustanoviteljstvom SAZU dosegel ustanovitev Zavoda za raziskovanje morja Slovenije v Portorožu, katerega direktor je bil v letih 1964-1967. Zavod je bil ukinjen, njegove prostore pa je 1969 odkupil Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani za potrebe na novo ustanovljene Morske biološke postaje v Portorožu kot samostojne enote Inštituta. Prof. Štirn se je postaji pridružil leta 1970 in jo do leta 1977 tudi vodil.

Prof. dr. Jože Štirn je bil vizionar in strokovnjak izredno širokega pogleda, naravoslovec v polnem pomenu besede, potapljač, ribič, limnolog in oceanograf, predvsem pa morski ekolog. Že zgodaj je spoznal, da lahko biologijo morja razumemo le, če njene raziskave povezujemo tudi z oceanografijo, limnologijo, kemijo in mikrobiologijo morja. Zato je Morska biološka postaja NIBa še danes usmerjena multi-disciplinarno.

Deloval je v širokem mednarodnem prostoru in za svoje delo požel vrsto mednarodmih in domačih nagrad. Tako je v slovenski prostor postavil zametke iz opisne oceanografije, vpeljal je marikulturo, podal osnove za raziskave v ribištvu ter postavil temelje za kasnejše specializirano raziskovalno delo na posameznih segmentih morske ekologije. S številnimi prispevki v poljudno-znanstvenih revijah in dnevnem časopisju je pomembno prispeval k osveščanju slovenske javnosti v zvezi z onesnaževanjem morja, opozarjal pa je tudi na njegovo bogastvo. Še danes je aktive na svojem strokovnem področju.

  1. Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2012 je prejela izr. prof. dr. Jana Žel.

Glavno raziskovalno področje izredne profesorice dr. Jane Žel so gensko spremenjene rastline, od njihove vzgoje do diagnostike. Dr. Želova je skupaj objavila več kot 60 velikokrat citiranih znanstvenih člankov, od tega v zadnjih petih letih tudi v najodličnejših znanstvenih revijah kot sta Nature Biotechnology in Nucleic Acid Research ter mednarodnih monografij.

Več njenih odkritij s področja molekulske biologije in genetike je bilo patentiranih. Je članica Evropskega komiteja za standardizacijo za področje Gensko spremenjenih organizmov in članica dveh tehničnih skupin pri Uradu za standardizacijo. Je predstavnica Slovenije v evropski mreži laboratorijev, ki določajo gensko spremenjene organizme. Kot ekspertna svetovalka sodeluje v Referenčnem laboratoriju EU za gensko spremenjene organizme v hrani in krmi.

  1. Nagrada Nacionalnega inštituta za biologijo za izjemno doktorsko delo na področju raziskovalne dejavnosti inštituta, ki jo je prejela dr. Tjaša Kogovšek.

Izsledki izbrane doktorske naloge Tjaše Kogovšek z naslovom Trofična ekologija izbranih klobučnjaških meduz v obalnem morju, so bili objavljeni v šestih znanstvenih člankih in obravnavajo perečo problematiko občasne prekomerne razrasti teh organizmov v našem morju.

4) Na prireditvi so prejeli priznanja Nacionalnega inštituta za biologijo tudi vsi mladi sodelavci NIB, ki so v obdobju od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2012 pridobili doktorske nazive - to so dr. Danilo Bevk, dr. Anja Bubik, dr. Meti Buh Gašparič, dr. David Dobnik, dr. Tjaša Kogovšek, dr. Marko Petek, dr. Katja Stopar in dr. Tinkara Tinta.

Dodatne informacije: Tamara Lah Turnšek: tamara.lah@nib.si; 059 232 701.