O-STA

Paket Itak Džabest za mlade od 11. leta dalje

Ljubljana, 30. oktobra - Telekom Slovenije je priljubljeno ponudbo Mobitelovega paketa za mlade Itak Džabest namenil tudi mlajšim, starim od enajst do petnajst let. Tako je paket Itak Džabest sedaj na voljo mladim v starosti od 11. do dopolnjenega 31. leta starosti.

Naročniško razmerje za paket Itak Džabest za mladoletno osebo od 11. do 15. leta v Telekomovem centru ali pri pooblaščenem posredniku sklene eden od staršev oz. zakoniti zastopnik, medtem ko je mladostnik Itak uporabnik paketa. Pri tem starš oziroma zakoniti zastopnik navede podatke otroka, ki bo paket uporabljal, ter na vpogled predloži otrokov osebni dokument (če ga ta ima) in izroči fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidno starševstvo oziroma zakonito zastopstvo (npr. izpisek iz matičnega registra o rojstvu). Ko Itak uporabnik dopolni 15 let, lahko v dogovoru s staršem oziroma zakonitim zastopnikom, ki podpiše poroštveno izjavo, naročniško razmerje brezplačno prenese nase in tako postane samostojen naročnik Itak Džabest.

Paket Itak Džabest uporabnikom Itak za samo za 19 evrov mesečno nudi zajetne, že vključene količine mobilnih storitev. In sicer 1.000 minut pogovorov znotraj omrežja Mobitel, 200 minut pogovorov v druga slovenska omrežja, kar 1.000 sporočil SMS oz. MMS ter 100 MB prenosa podatkov. Poleg tega imajo proti doplačilu 5 evrov mesečno na voljo tudi dodatno storitev Petka, ki v promocijskem obdobju vse do 30. 6. 2013 ponuja povečane vključene količine mobilnih storitev. Z njo imajo naročniki paketa Itak Džabest za skupno 24 evrov mesečno na voljo 1.000 minut klicev v Mobitelovem omrežju, 800 minut klicev v druga slovenska omrežja, neomejeno možnost pošiljanja SMS ali MMS sporočil ob principu pravične rabe ter 2 GB prenosa podatkov.

Več informacij o ponudbi storitev Mobitel je na voljo na www.mobitel.si in www.telekom.si. Uporabniki lahko za nasvet in pomoč obiščejo Telekomov center ali pokličejo v Center za pomoč uporabnikom številko 041 700 700. Klic je za Mobitelove uporabnike brezplačen.