O-STA

Telekom Slovenije - vodilni partner vseevropskega projekta eBadge

Ljubljana, 8. novembra - Telekom Slovenije je s podpisom pogodbe o sofinanciranju z Evropsko komisijo prejšnji mesec uspešno zaključil prijavo na razpis po programu FP 7. Postal je vodilni partner na projektu eBadge (Development of Novel ICT Tools for Integrated Balancing Market Enabling Aggregated Demand Response and Distributed Generation Capacity). Osnovni cilj mednarodnega konzorcija trinajstih partnerjev iz petih držav (Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije in Finske) je postavitev mednarodnega pilotnega pametnega elektroenergetskega omrežja (Smart Grid) s poudarkom na storitvah ponudbe in povpraševanja. Projekt eBADGE bo trajal tri leta, proračun projekta znaša pet milijonov evrov, Evropska komisija pa zagotavlja sofinanciranje v vrednosti 3,2 milijona evrov.

Telekom Slovenije strateško vstopa na področje storitev pametnih elektroenergetskih omrežij, ki bodo na trgu od leta 2015 naprej. Smart grid ali pametno omrežje je vsestransko električno omrežje, ki uporablja informacijsko tehnologijo za učinkovito dobavo energije na varen in zanesljiv način. Pogosto srečamo tudi druga imena za pametno omrežje, kot so npr. elekronet, energijski internet, pametna elektrika ipd. Internetno omrežje počasi prodira tudi v elektrodistribucijsko in transportno omrežje, s tem pa tudi internetne storitve vstopajo na trg energetike. Pomembno vlogo bo za storitve imelo tudi internetno širokopasovno omrežje in mobilnost. V današnjem času se pametno omrežje gradi za potrebe daljinskega odčitavanja in upravljanja z podatki omrežja, v bližnji prihodnosti pa bo to omrežje moralo omogočati tudi storitve, kot jih danes poznamo v internetu. Storitve, ki jih bo pametno omrežje podpiralo v bodoče, bodo korenito spremenile tudi vsakodnevno življenje posameznikov, saj lahko kmalu pričakujemo predplačniške modele, uvedbo električne mobilnosti, premijska zaračunavanja v času preobremenitev, upravljanje in profiliranje nepremičnin, pametne aplikacije, informatizacijo majhnih elektrarn, ekonomično kreditiranje obnovljivih virov, samozadostnost podjetij, skladiščenje električne energije ipd. Telekom Slovenije posebno pozornost namenja informatizaciji ponudbe in povpraševanja električne energije na domačem in mednarodnem trgu.

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) je v letu 2011 začel razvoj okvirnih smernic za razvoj trga uravnoteženja z električno energijo. Splošni cilj projekta eBadge je predlagati optimalni vseevropski inteligentni mehanizem za uravnoteženje. Pilotni projekt bo potekal v mejah Avstrije, Italije in Slovenije, vključeval pa bo tudi integracijo sistemov virtualnih elektrarn (VPP - virtual power plant) in prispeval k optimiziranemu varnemu upravljanju in prenosu električne energije. V okviru projekta bo oblikovana metodologij, ki bo omogočila postopno širitev v druge države Evropske unije.

Ključni cilji IKT projekta eBadge so: 1. Simulacija in modeliranje integriranega trga uravnoteženja in energetskih rezerv z udeležbo VPP na distribucijski strani; 2. Enotni sporočilni mehanizem med subjekti uravnoteženja in energetskih rezerv; 3. Poslovni modeli med elektrodistributerji, telekomunikacijskimi operaterji in domačimi uporabniki; 4. Virtualna elektrarna kot zanesljiv uravnoteževalni mehanizem; 5. Pilotni oblak eBadge.

V okviru razvoja domačega energijskega oblaka (Home Energy Hub/Cloud) bo eBadge zagotovil nova orodja in rešitve IKT za razvoj množičnega uporabniškega trga energetskih vozlišč in integracije v VPP. To vključuje tudi prehode in naprave, ki lahko ponujajo to rešitev, vključno s pametnimi števci električne energije, s posebnim poudarkom na varnosti komunikacijskih kanalov doma in do distributerja električne energije.

Orodja in rešitve bodo služili kot most med distributerji električne energije (trgovci na drobno, javne storitve distribucijskega omrežja, operaterji prenosnih sistemov in neodvisni razbiralniki /aggregators/) in telekomunikacijskimi podjetji (internet, IPTV, VoIP, ponudniki mobilnih storitev) in prispevali k sinergijam učinkovite rabe obstoječih virov in infrastrukture. Zato eBadge vzpostavlja veliko pilotno postavitev na nekaj sto merilnih in testnih točkah, kjer bodo potekale dolgoročne meritve porabe električne energije, in integracije točk v infrastrukturo IKT. S temi podatki se bo preverjalo delovanje modelov integriranega trga uravnoteženja.

Telekom Slovenije z svojo razvojno raziskovalno skupino sodeluje na nekaterih pomembnih evropskih in slovenskih projektih, vodenje konzorcija v okviru sedmega okvirnega programa (FP7) Evropske komisije pa je nadaljevanje začrtane strategije raziskovalne dejavnosti. Telekom Slovenije tako postaja tudi razvojno raziskovalni katalizator za vse slovenske partnerje, ki se bodo v prihodnje prijavljali na razpise Evropske komisije na področju IKT.

V konzorciju, ki mu je uspela prijava na razpis v programu FP7 na področju raziskav in razvoja pametnih energetskih omrežij, sodelujejo podjetja iz petih držav (Telekom Slovenije, CyberGRID - Avstrija, Ricerca sul Sistema Energetico - RSE SpA - Italija, XLAB - Slovenija, Elektro-Slovenija, Austrian Power Grid - Austria, BORZEN - Slovenija, Elektro Ljubljana - Slovenija, Technische Universitaet Wien - Avstrija, Austrian Institute of Technology - Avstrija, Sauper Umweltdatentechnik - Avstrija, SAP - Nemčija ter VaasaETT öppet bolag - Finska).