O-STA

Ocena poslovanja Skupine Telekom Slovenije za devet mesecev

Čisti dobiček dobrih 41 milijonov evrov

Ljubljana, 9. novembra - Na poslovanje Skupine Telekom Slovenije v devetih mesecih tega leta še naprej vplivajo nekateri trendi, ki jih zaznavajo že nekaj zadnjih let in so značilni za večino prvotnih operaterjev v Evropi. Prihodki nosilnih storitev fiksne in mobilne telefonije se zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer, umirjanja rasti trga širokopasovnih priključkov ter zahtev regulacije postopoma znižujejo ob hkratni zaostritvi cenovne vojne, zlasti na področju mobilnih storitev.

Da bi operaterji ohranili oziroma povečali dobičkonosnost, se takim trendom upirajo z doslednim zniževanjem vseh vrst stroškov ter dolgoročno s širitvijo poslovanja in ponudbe na področja, ki ne sodijo v klasično telekomunikacijsko dejavnost, kot so televizija, digitalno oglaševanje, upravljane storitve in storitve v oblaku. Čeprav bodo poslovni rezultati za devet mesecev letos v skladu s finančnim koledarjem objavljeni 29. novembra, prve ocene kažejo, da je Skupina Telekom Slovenije s sprejetimi ukrepi omenjene tendence v tem obdobju uspešno obvladovala. Skupina je po oceni ob koncu tretjega trimesečja ustvarila za dobrih 595 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je sicer za štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani, vendar še v skladu s pričakovanji.

Ocenjeni čisti dobiček v devetih mesecih letošnjega leta znaša dobrih 41 milijonov evrov (v enakem obdobju lani je znašal 37,7 milijona evrov) in je za sedem odstotkov nad načrtovanim za to obdobje. Ocenjeni dobiček iz poslovanja EBIT znaša 63 milijona evrov, je na približno enaki ravni kot po devetih mesecih leta 2011 in za dva odstotka nad načrtovanim za to obdobje. Podobno velja tudi za EBITDA, ki znaša dobrih 198 milijona evrov, medtem ko je EBITDA stopnja nekaj več kot 33-odstotna.

Kljub zaostrenim splošnim gospodarskim razmeram v državi, Skupina Telekom Slovenije še naprej ostaja eden največjih investitorjev pri nas. Ocena kaže, da je skupina od januarja do septembra 2012 za naložbe, predvsem v omrežja, infrastrukturo in nove storitve, namenila skoraj 61 milijonov evrov, kar je za 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Ob upoštevanju obveznosti po podpisanih pogodbah, za katere v obdobju poročanja še ni izstavljenih faktur, je angažiranost letnega naložbenega plana 86-odstotna.