O-STA

Petrol prejel nacionalni nagradi za odličnost v komuniciranju, Prizma

Ljubljana, november 2012 - Celovita družbeno odgovorna akcija družbe Petrol Naša energija povezuje, ki je bencinske servise te družbe povezala z lokalnim okoljem, ter akcija komuniciranja novih vrednot in kodeksa ravnanja družbe Petrol sta najboljši komunikacijski kampanji v letu 2012. Zanju je Petrol prejel nacionalni nagradi Prizma za odličnost v komuniciranju v kategorijah programi v profitni dejavnosti, celovite akcije ter učinkovita raba PR orodij na posameznih področjih odnosov z javnostmi.

V sklopu 16. Slovenske konference o odnosih z javnostmi je družba Petrol prejela kar dve od štirih podeljenih nagrad za odličnost komunikacijske prakse, Prizma. Kampanja Naša energija povezuje - z njo so v Petrolu sredstva, namenjena poslovnim darilom, razdelili med vse svoje bencinske servise, zaposleni pa so izbrali prejemnika donacije v svojem lokalnem okolju - je prejela nagrado Prizma v kategoriji programi v profitni dejavnosti, celovite akcije. Za komuniciranje vrednot in kodeksa ravnanja družbe Petrol v interni javnosti je Petrol prejel še drugo nagrado Prizma za odličnost v komuniciranju v kategoriji učinkovita raba PR orodij na posameznih področjih odnosov z javnostmi. Na Slovenski konferenci o odnosih z javnostmi je bila komunikacija vrednot in kodeksa družbe Petrol predstavljena tudi kot primer dobre prakse v internem komuniciranju.

Prejeti nagradi nadgrajujeta lanskoletno nagrado Prizma ter mednarodni nagradi EMErald in Gold Quill (Zlato pero) za celovito družbeno odgovorno akcijo Daruj energijo za življenje ter potrjujeta odličnost komuniciranja družbe Petrol tako z internimi kot zunanjimi javnostmi. Družba Petrol je edina slovenska družba, ki ji je uspelo prejeti dve nagradi Prizma v istem letu, in je odraz dela zagnane ekipe strokovnjakov s področja komuniciranja, ki pridobljene izkušnje nadgrajuje s sodobnimi prijemi.

V imenu Petrola sta na 16. Slovenski konferenci o donosih z javnostmi nagradi prevzela mag. Aleksander Salkič in Žiga Fišer, ki sta poudarila neopisljive občutke zadovoljstva, ki so prevzeli prejemnike donacij v akciji Naša energija povezuje, ter prijetno soustvarjanje in komuniciranje kodeksa ravnanja, ki je bil ustvarjen s srčno energijo vseh petrolovk in petrolovcev.

Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo Slovensko društvo za odnose z javnostmi podeljuje slovenskim organizacijam za odlično izvedene komunikacijske programe na področju odnosov z javnostmi. Je edino tovrstno priznanje slovenskim komunikacijskim strokovnjakom in ne pomeni zgolj komunikacijske odličnosti, temveč izraža tudi strokovnost, znanje, ustvarjalnost in učinkovitost na področju stroke odnosov z javnostmi.