O-STA

Standardni projekt za določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev - gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja

Nova znanstvena in strokovna spoznanja Projekta "GLIOMA" bodo prispevala k bolj učinkovitemu diagnosticiranju in zdravljenju možganskih tumorjev

V Bazovici pri Trstu je dne 12.11.2012 v prostorih "Elettra Sincrotrone Trieste" potekalo srečanje partnerjev projekta "GLIOMA", sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Raziskovalni projekt Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev-gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja z akronimom "GLIOMA" združuje pet znanstveno-zdravstvenih ustanov iz Slovenije in Italije. Projekt je namenjen raziskovanju možganskih tumorjev, njegova skupna vrednost znaša 1.320.000,00 evrov, trajal pa bo še dve leti. Poteka v pokrajinah Videm, Trst, Benetke in v Obalno Kraški ter Osrednjeslovenski statistični regiji.

Vodja projekta je prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB - Ljubljana, Piran) pri projektu pa na slovenski strani poleg NIB-a sodelujejo še Univerza v Ljubljani (Medicinska fakulteta; Inštitut za patologijo in Medicinski center za molekularno biologijo) in Klinični oddelek za nevrokirurgijo UKC Ljubljana. Iz Italije so v projekt vključene Univerzitetna bolnišnica v Vidmu, Elettra Sincrotrone iz Trsta in zdravstvena ustanova iz Chioggie.

Zaradi onesnažene okolice in nezdravega načina življenja bo za rakom v naslednjih 5 letih obolel vsak tretji prebivalec tega planeta, predvsem v razvitem svetu, tudi v južni regiji EU. Bolezen prizadene predvsem vedno več starejših ljudi, zato je rak svetovni izziv zdravstvu in znanosti. Po porastu možganskih tumorjev, še posebej najbolj neozdravljivem glioblastomu, s preživetjem okoli 12 mesecev, sta si Italija in Slovenija zelo podobni.

V tem projektu najboljše zdravstvene in znanstvene ustanove obmejnih regij skupno iščemo nove načine zdravljenja, ki vključujejo tudi vse bolj pomembne matične celice. Te igrajo v raku dvojno vlogo, nekatere ga povzročajo, a druge lahko tumorje odstranijo.

Znanost podaja roko klinični medicini v iskanju bolniku najbolj primernega zdravljenja glioblastoma. V projektu se klinične raziskave prepletajo z zadnjimi izsledki raziskav znanstvenikov večih institucij. Skupna tumorska banka, register bolnikov in izmenjava izkušenj v zdravljenju na eni strani, ter skupne raziskave matičnih celic v raku na drugi strani, bodo zagotovile boljšo oskrbo in možnosti personaliziranega zdravljenja te bolezni.

Delo vseh partnerjev vodi k sodobnim in bolj uspešnim načinom zdravljenja tudi z novimi biomedicinskimi pripomočki, kjer v razvoju sodeluje raziskovalno in zdravstveno osebje. Slednji skrbijo tudi za bolj primerno oskrbo in višjo kvaliteto življenja bolnikov in njihovih družin. Tak skupen pristop vodi k novim komercialnim izzivom na področju medicinske biotehnologije in na medregijskem področju ustvarja možnosti za postavitev in razvoj visoko tehnoloških podjetij z možnostjo širjenja v sosednje EU dežele.

Na srečanju partnerjev projekta "GLIOMA" smo pregledali znanstveno in administrativno vodenje projekta. Znotraj posameznih delovnih skupin (biologija/biokemija, klinika, patologija) sicer potekajo redni sestanki v živo ali po elektronskih medijih (Skype, Google Drive), na katerih sproti izmenjavamo mnenja in izkušnje ter rešujemo eventualne probleme. Vsaj dvakrat letno pa se srečamo vsi sodelujoči partnerji. Predstavniki partnerjev smo poročali o opravljenem delu po posameznih delovnih sklopih v prvem letu trajanja projekta. Razpravljali smo o nadaljnjem poteku dela in doseganju ciljev projekta za posamezni delovni sklop. Vsebinsko projekt poteka po zastavljenih smernicah, sodelovanje med partnerji pa je zgledno.

Dodatne informacije:

prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Nacionalni inštitut za biologijo

e_pošta: tamara.lah@nib.si