O-STA

Informacijski sistem občin na področju Slovenskih Goric usklajen z EU

Lenart (30. maja) - Danes so predstavniki občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Ana predstavili svoj nov informacijski sistem Občina. Občine na področju Upravne enote Lenart so še vedno, kljub temu da so se razdelile iz nekdanje občine Lenart na novo občino Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Ana, tesno povezane in sodelujejo na različnih področjih.

Tako so se lansko leto odločile, da bodo za svoje strateško komuniciranje na svetovnem medmrežju izbrale produkt �- Občina, ljubljanske družbe M'TAJ, ki je pri tem več kot dve leti proučevala sistemsko delovanje občin na pilotskem projektu Mestne občine Velenje.

Občine v okviru Slovenskih Goric so se zavedale, da potrebujejo sistemsko informacijsko stran, ki upošteva izpolnitev strateških pravil komuniciranja in zagotavlja, da se vsaka občina predstavi kot samostojni sistem, vendar z možnostjo združevanja vsebin.

To omogoča sistem Občina družbe M'TAJ, ki zagotavlja sistemsko predstavitev vsebin vsake posamezne občine ter na ustrezen in enovit način predstavlja gospodarske potenciale, turistično ponudbo, kulturo�... torej vse, kar potrebujejo občani od svoje občine in ťelektronski oblikovalciŤ, da se seznanijo s ponudbo in dejavnostjo občine.

Sistem Občina, ki so ga uporabili za svojo predstavitev v občinah Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Ana, zagotavlja sistemsko rešitev, saj je njegova vsebina zgrajena na šifrantu Standardne klasifikacije dejavnosti, ki jo v Sloveniji poznamo pod nazivom SKD, v Evropski uniji pa s skrajšanim imenom NACE.

Torej gre za strukturni sistem, ki omogoča predstavljanje ustreznih vsebin z natančno določenimi parametri, kot to določajo šifranti.

Pomembno je, da so informacijske strani občin občanom prijazne za uporabo, obiskovalcem pa ob všečnosti zagotavljajo združen pregled vsebin z določenega območja.

Predstavniki občin so danes povedali, da se zavedajo, da Slovenija vstopa v EU, da bo potrebno imeti tudi področje elektronskega poslovanja, prilagojeno informacijskim strukturam, ki se uporabljajo v EU, upoštevali pa so tudi, da bodo lahko na svojih straneh svojim občanom zagotavljali ustrezne povezave na informacijske projekte, ki se kot enovite rešitve pripravljajo za celotno državo (e-uprava).

Projekt Občina družbe M'TAJ je podprt z bazo MS SQL ter predstavlja sistemsko rešitev, kako mora strukturno delovati občina na internetu, da bi zagotovila ustrezno predstavitev podatkov o občini in da bi bila posamezna področja delovanja občine ustrezno dostopna občanu brez velikih posebnih znanj računalništva.

Vodja projekta informacijskega sistema Občina, predstavnik družbe M'TAJ, Davor Gregorc je ob današnji predstavitvi povedal, da je projekt v celoti usklajen s kriteriji Evropske unije. V letošnjem letu pa načrtujejo projektu dodati še sistemsko rešitev lokalnega elektronskega časopisa ter ustrezni individualni informacijski sistem za potrebe svetnikov, ki bodo v prihodnje tudi po tej poti lahko komunicirali s svojimi volivci. Informacijskemu sistemu Občina bo dodan tudi naročniški predal za posamezne aktivne vsebine, ki bodo dostopne tudi preko SMS. Predvideva se, da bo do konca leta �- poskusno že deluje �- deloval tudi povezani informacijski sistem, kabelski sistem, internet istočasno. To pa naj bi omogočalo, da bi o vsebinah, ki so na informacijskih straneh občine, lahko približali tistim uporabnikom, ki interneta še ne poznajo oziroma ga ne uporabljajo.

Sašo Tomašek, nosilec informacijske povezave med občinami Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Ana, pa je ob tem dodal, da bodo do konca leta uspeli vnesti praktično celotno strukturo vsebin, ki predstavlja občine oziroma njihovo delovanje.

Sodeč po videnem, bi lahko zapisali, da je informacijski portal, ki ga sedajo uporabljajo občine Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Ana, že pred vstopom Slovenije v EU, usklajen s strukturami in pogoji, ki se tam pripravljajo in izvajajo.

Če si za javnost od danes dostopni novi informacijski portal Občine Lenart želite ogledati, kliknite na ekran zgoraj, ki vam bo omogočil vstop vanj.