O-STA

Devetmesečno poslovanje Skupine Telekom Slovenije: 41,9 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 29. novembra - Skupina Telekom Slovenije je v prvih devetih mesecih letos ustvarila za 595,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je za štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Na zmanjševanje prihodkov so zlasti vplivali nekateri trendi, ki so že nekaj let značilni za večino prvotnih operaterjev po svetu. Prihodki nekdaj nosilnih storitev fiksne in mobilne telefonije namreč upadajo, umirja pa se tudi rast širokopasovnih priključkov in na njih temelječih storitev. Kljub temu je skupina zaradi vpeljanih ostrih ukrepov za zmanjševanje vseh vrst stroškov v tem obdobju dosegla za 41,9 milijona evrov čistega dobička, kar je za enajst odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Devetmesečne poslovne rezultate Skupine Telekom Slovenije je včeraj obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe.

Če hoče Skupina Telekom Slovenije ohraniti oziroma povečati dobičkonosnost, se mora negativnim trendom upreti z doslednim zniževanjem vseh vrst stroškov ter dolgoročno s širitvijo poslovanja in ponudbe na področja, ki ne sodijo v klasično telekomunikacijsko dejavnost, kot so televizija, digitalno oglaševanje, upravljane storitve in storitve v oblaku. Devetmesečno poslovno poročilo dokazuje, da je skupina s sprejetimi ukrepi omenjene tendence v tem obdobju uspešno obvladovala.

Ob koncu tretjega trimesečja je Skupina Telekom Slovenije ustvarila za 595,9 milijona evrov poslovnih prihodkov. Čisti dobiček znaša dobrih 41,9 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani znašal 37,7 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja EBIT znaša 63,2 milijona evrov in je na enaki ravni kot v primerljivem obdobju lani in nad načrtovanim. Podobno velja tudi za EBITDA, ki znaša dobrih 198,4 milijona evrov. Stopnja EBITDA je 33,3-odstotna. Neto finančni dolg se je zmanjšal za skoraj 52 milijonov evrov in znaša še 336,7 milijona evrov, kar pomeni, da je slovenski nacionalni operater med najmanj zadolženimi prvotnimi operaterji v Evropi.

V Skupini Telekom Slovenije se zavedajo, da vsi že sprejeti ukrepi ne bodo dovolj, če ne bodo zagotovili prepotrebnega razvoja omrežij, tehnologij in storitev. Tudi na naložbenem področju še naprej ostaja eden največjih investitorjev pri nas. V devetih mesecih so za naložbe namenili 60,9 milijona evrov ali 22 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Dobra polovica - 32,6 milijona evrov so naložbe matične družbe, v primerjavi s preteklim letom pa so večja tudi vlaganja na Kosovu, ter v družbah TSmedia in GVO, kar potrjuje, da se skupina usmerja v gradnjo sodobnih optičnih krovnih omrežij, v nove storitve in rešitve s področja IKT ter multimedijske vsebine in digitalno oglaševanje. Med pomembnejše projekte v Sloveniji v zadnjem času sodi začetek gradnje najsodobnejšega mobilnega omrežja LTE.

Skupina Telekom Slovenije je po devetih mesecih imela skupaj 2,7 milijona fiksnih in mobilnih priključkov, kar je za odstotek več kot konec enakega lanskega obdobja. Število širokopasovnih počasi stagnira, medtem ko se število fiksnih priključkov še naprej zmanjšuje. Rast beleži število mobilnih priključkov, predvsem zaradi rasti v makedonski družbi One in kosovskemu Ipku.

V Telekomu Slovenije pričakujejo, da bo konec leta 2012 EBITDA dosegla vrednost do 250 milijonov evrov, CAPEX med 130 in 140 milijoni evrov in čisti poslovni izid 43 milijonov evrov.