O-STA

Prve prioritete za povrnitev ugleda NLB

5.december 2012
Janko Medja, novi predsednik uprave NLB, je danes, 5. decembra, na prvi novinarski konferenci predstavil dosedanje delo na področju trenutnih prioritet banke: delo s strankami in vodenje rednih poslov, priprava nove strategije banke ter načrta prestrukturiranja za Evropsko komisijo, oblikovanje vodstvene ekipe, prestrukturiranje kreditnega portfelja banke ter z vsem tem povezana skrb za kapitalsko ustreznost banke. Izpostavil je tudi velik pomen dobrega dela z zaposlenimi v NLB. Dolgoročni cilj je, da NLB ponovno postane zdrava, ugledna in dobičkonosna banka, ki bo s strokovnim korporativnim upravljanjem in visoko profesionalnim kadrom konkurirala na trgu ter poslovala brez državnih pomoči.
Sedanje stanje v slovenskem bančništvu, tudi v NLB, je posledica več dejavnikov: zgrešenih družbenih in gospodarskih politik, pretiranega zadolževanja in preskromnega ustvarjanja nove vrednosti, globalne krize in slabšega položaja glavnih izvoznih trgov slovenskega gospodarstva ter zagotovo tudi napačnih odločitev in neustreznih politik upravljanja s tveganji znotraj bank. Ti dejavniki so trajali mnogo let in tudi zato bo prenova banke trajala kar nekaj časa. Skrb za kapitalsko ustreznostPrvi korak na poti iz današnje situacije do uspešne NLB je prepoznavanje preteklih napak, očiščenje bilanc in s tem povezana skrb za kapitalsko ustreznost: "NLB že dlje časa trpi zaradi vrzeli v rezervacijah za slabe kredite. Te dodatne rezervacije moramo delno oblikovati letos, delno jih pričakujemo v 2013. To bo pomenilo pritisk na rezultate v letošnjem in prihodnjem letu in potrebo po dokapitalizaciji. Zaradi tega v letu 2012 in 2013 še ne pričakujemo pozitivnega rezultata, bomo pa naredili vse, kar je v naši moči, da bi to dosegli v letu 2014", je pojasnil Janko Medja.Ob tem ni nobenega dvoma, da bo kljub pritiskom na količnike kapitalske ustreznosti zagotovljena stabilnost in likvidnost banke ter s tem varnost vlog za varčevalce.Prestrukturiranje kreditnega portfeljaV okviru prioritete prestrukturiranja kreditnega portfelja je predsednik uprave povedal, da negotovost in zamude pri predvidenih sistemskih rešitvah za sanacijo bančnega sektorja (državna jamstva, dokapitalizacije in likvidnosti ukrepi) bankam povzročajo škodo. Uprava NLB vzporedno dela na rezervnih rešitvah in internih ukrepih. NLB bo zato okrepila delo pri reševanju slabih (in problematičnih) posojil ter v skladu z načrtom prestrukturiranja banke za Evropsko komisijo optimizirala interno organizacijo in procese na področju dela z nestrateškimi naložbami banke.

Oblikovanje kakovostnega in realnega načrta prestrukturiranja banke Oblikovanje kakovostnega in realnega načrta prestrukturiranja banke, ki je osnova za uspešen zaključek postopka pri Evropski komisiji zaradi državne pomoči in je hkrati osnova za novo strategijo NLB, je ena najpomembnejših prioritet. Načrt je v pripravi. "Ključna usmeritev nove strategije je, da NLB ponovno postane uspešna in zaupanja vredna banka, ki bo prinašala dodano vrednost vsem deležnikom: strankam stabilnost, kakovostne in konkurenčne storitve, gospodarstvu trdno podporo za stabilen razvoj; za zaposlene bo zopet odličen zaposlovalec, lastnikom pa bo morala ustvariti ustrezen dobiček. Ne le, da bo poslovala brez državne pomoči, ampak bo najverjetneje morala v nekem daljšem obdobju državi povrniti čim večji del prejete državne pomoči," je kot cilj izpostavil predsednik uprave Janko Medja in dodal: "Delali bomo strokovno in sprejemali obvladljiva tveganja. Premik v pozitivno smer bomo dosegli s pozitivno energijo in znanjem. Tako nam bo uspelo, da bo NLB ponovno postala zdrava, ugledna in dobičkonosna banka." Novo strategijo bo uprava predvidoma predstavila v prvem kvartalu 2013.Oblikovanje strokovnega in zavzetega vodstva bankeV okviru prioritete oblikovanja strokovnega in zavzetega vodstva banke je eden pomembnih korakov sestava nove uprave. Kot drugi novi član uprave je 1. decembra 2012 svojo funkcijo nastopil Blaž Brodnjak, ki je zadolžen za področje poslovanja z velikimi podjetji. Postopek iskanja drugih novih članov uprave še poteka, s ciljem, da bo uprava v polni sestavi vzpostavljena v prvem kvartalu 2013. Osredotočanje na osnovno dejavnost - delo s strankamiV NLB se zavedamo, da je v osnovi vsake prenove banke lahko le osredotočanje na osnovno dejavnost - delo s strankami. Na področju poslovanja s podjetji to najprej pomeni maksimalno angažiranost pri iskanju poti prestrukturiranja financiranja strank, ki imajo težave, a imajo tudi potencial za prihodnost. Na področju poslovanja s prebivalstvom je NLB kot vodilna na slovenskem trgu razvila kakovostne finančno svetovalne pristope in orodja za upravljanje osebnih financ. Kot prva banka v Sloveniji je imetnikom kartic z odloženim plačilom omogočila plačilo nakupa na obroke, brez obresti. Vsem uporabnikom spletne poslovalnice NLB Klik je ponudila možnost sklenitve postopnih varčevanj in odprtja varčevalnega računa. Praktična in uporabna je tudi storitev Moja finančna slika, s katero lahko uporabniki pregledno urejajo osebni ali družinski proračun in premoženje. Kot odgovor na potrebe oškodovancev zaradi nedavnih poplav, pa je NLB v svojo ponudbo uvrstila tudi posebno ugodna posojila za sanacijo škod. Ponovno uspešno NLB bo mogoče doseči le s pravo ekipoJanko Medja: "Na koncu se je potrebno seveda zavedati, da je mogoče ponovno uspešno NLB doseči le s pravo ekipo. V banki bomo delu z zaposlenimi namenili visoko raven pozornosti. Ob tistih, ki bodo banki zagotovili potrebni kapital, bo prav ekipa NLB na vseh ravneh banke največ prispevala k uresničevanju strategije. Res bo pot do ciljev zahtevala odrekanja na vseh straneh, tudi pri zaposlenih, a je obenem priložnost za vse nas, da v prihodnosti ustvarimo boljše pogoje in rezultate. Pravi način za to pa je lahko le v pošteni komunikaciji ter kakovostnem sodelovanju - uspeh v takem primeru ne bo izostal."
Odnosi z javnostmi