O-STA

Odziv NLB na dogovor med KBC in RS: Uprava ter širša vodstvena ekipa bosta v polni sestavi oblikovana do konca prvega kvartala 2013

Danes, 28. decembra je KBC, druga največja lastnica NLB, javno sporočila, da je z Republiko Slovenijo dosegla dogovor o odprodaji svojega 22-odstotnega deleža, s čimer bo dokončno izstopila iz lastništva NLB. Pogovori o umiku KBC so med obema ključnima lastnikoma potekali že nekaj časa, dokončna izvedba dogovora pa je načrtovana v začetku leta 2013.

Za NLB to pomeni določeno prelomnico, ki pa sovpada z načrtom prestrukturiranja banke in seveda zaradi medsebojnega profesionalnega pristopa do zaključka zgodbe s strani lastnikov ne pomeni nobenih zapletov za NLB.

V skladu z navedenim sta z veljavo 31. decembra podala odstopno izjavo iz članstva nadzornega sveta banke oba predstavnika KBC, kot tudi član uprave NLB Guy Snoeks, pri čemer se lahko običajni trimesečni odpovedni rok ustrezno uskladi ob soglasju predsednika uprave in nadzornega sveta banke.

Uprava banke je (z visoko stopnjo zaupnosti) dogajanje ves čas spremljala in intenzivno delala na identifikaciji nasledstva, tako da ne vidi težav v tem, da delovni proces kljub tej novici ne bi tekel nemoteno. Pravočasno bo zagotovila normalno zapolnitev vodstva v upravljanju s tveganji. S 1. decembrom se je upravi pridružil Blaž Brodnjak, pristojen za poslovanje z velikimi podjetji. Nadzorni svet pa je tudi že imenoval še enega člana uprave Nimo Motazeda, ki bo po pridobitvi soglasja BS pristojen za področje operativnega poslovanja banke, kamor spadata poleg zalednih delov tudi IT področje in nabava, dejansko pa bo pričel z delom v banki takoj v začetku januarja.

Tako predsednik uprave kot nadzorni svet banke si prioritetno prizadevata, da bi čim hitreje našli ustrezne ključne kadre, tako da bo uprava ter širša vodstvena ekipa v polni sestavi oblikovana do konca prvega kvartala 2013, kot je bilo zastavljeno. Predsednik uprave NLB Janko Medja je ob tem prepričan, da bo nova uprava prava kombinacija domačega in tujega znanja, strokovnjakov na svojih področjih, z bogatimi izkušnjami in s svežim, pozitivnim pristopom do strank, s pravo etiko ter neodvisnostjo od kakršnihkoli parcialnih vplivov, tudi različnih pogledov, a skupnih ciljev.


Kar zadeva jutrišnjo skupščino NLB, pa dogajanja vnaprej ne moremo komentirati.


Odnosi z javnostmi NLB