O-STA

42. redna seja nadzornega sveta

Danes, 10. januarja je potekala seja nadzornega sveta NLB, prvič v novi sestavi.

Kot je znano, sta bila na 20. skupščini delničarjev 14. decembra 2012 izvoljena dva nadomestna člana NS: gospod Ga%%el de Pontbriand in gospa Marianne %%Okland, in sicer za obdobje do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta NLB. Na seji so se seznanili o načinu dela NS in njegovih organov ter se pogovorili o skupnem delu v prihodnje.

Nadzorni svet NLB se je na seji seznanil s pisnima odstopnima izjavama Johna Hollowsa in Riet Docx (oba KBC) kot članov nadzornega sveta NLB in soglašal z njunima predlogoma, in sicer da gospodu Hollowsu preneha članstvo v NS NLB 31. decembra 2012, gospe Docx pa 10. januarja 2013.

NS NLB šteje šest članov; poleg prej omenjenih dveh novih članov Ga%%ela de Pontbrianda in Marianne %%Okland, so člani NS NLB še: Sašo Cunder, Miro Germ, Stephan Wilcke in Klemen Vidic (predsednik NS).

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi z odstopno izjavo člana uprave NLB Guya Snoeksa (KBC), datum prenehanja njegovega mandata pa bo določen na naslednji seji nadzornega sveta banke.

Člani nadzornega sveta banke so se na seji seznanili tudi z aktivnosti in prihodnjimi koraki v zvezi z načrtom prestrukturiranja za Evropsko komisijo in z ukrepi za izboljšanje kapitalske ustreznosti NLB Skupine.


Klemen Vidic,
predsednik Nadzornega sveta NLB