O-STA

SKB banka: Prva z nominalnimi obrestnimi merami v slovenskem bančnem prostoru

S 1. julijem letos bo temeljna obrestna mera (TOM), ki je slovenska posebnost, postopoma utonila v pozabo pri kratkoročnih poslih. Leta 1988 sprejeto računovodsko načelo o revalorizaciji finančnih terjatev in obveznosti za uveljavitev obveznega revaloriziranja kapitala bodo namreč zamenjale nominalne obrestne mere, ki bodo preprostejše in preglednejše. Slovenske banke bodo namreč postopno prešle na linearen način izračunavanja obresti. SKB banka pa že s 17. junijem pripravlja spremembe na področju obrestnih mer. Prva v slovenskem bančnem prostoru prehaja na nominalne obrestne mere za kratkoročne depozite. Za kredite vseh ročnosti, tako za občane kakor tudi za pravne osebe, bodo namreč veljale za 0,25 obrestne točke nižje obrestne mere.

Pri obrestnih merah za kratkoročne depozite bomo v SKB banki, prvi v slovenskem bančnem prostoru, prešli na nominalen način izračunavanja obrestnih mer. Vezava depozitov z valutno klavzulo bo seveda še naprej ostala v ponudbi banke. Nominalne obrestne mere bodo našim strankam omogočile, da si bodo že ob vezavi depozita lahko izračunale koliko obresti bodo dobili za vezana sredstva, saj obrestna mera ne bo več odvisna od mesečnega gibanja TOM-a.

Pri vezavah nad 13 mesecev ostajajo obrestne mere za depozite še naprej vezane na TOM.

V svoji ponudbi bomo še vedno ohranili tudi “depozit zvestobe”, ki našim strankam zagotavlja višjo obrestno mero ob ponovni vezavi dolgoročnega depozita za enako ročnost.

Ker se bodo stranke na nominalno obrestno mero navadile že v juniju, jim 1. julij, ki je zakonski rok za uvedbo nominalnih obrestnih mer, verjetno ne bo predstavljal preglavic. V SKB banki bomo s 1. julijem samo prešli iz konformnega na linearni obračun obresti, s čimer bo obračun za stranke še bolj transparenten.