O-STA

Sporočilo sveta ZZB NOB Slovenije

Svet ZZB je na svoji 8. seji 23. januarja 2013 razpravljal o moralni, politični in gospodarski krizi v Sloveniji. Ob številni udeležbi in izredno poglobljeni razpravi so se člani Sveta strinjali, da je osnovni vzrok spontanih masovnih protestov izguba zaupanja v sedanjo vlado, ki v ideološki zaslepljenosti krizo poglablja namesto, da bi državo reševala iz nje. Ob ostri kritičnosti do strategije in moralnih standardov, zlasti predsednika Vlade, so člani Sveta naglašali potrebo po spremembah, toda ob spoštovanju temeljnih vrednot ustavne ureditve (Slovenija je demokratična, pravna in socialna država, v kateri ima oblast ljudstvo.). Država postaja plen večinske stranke, kar je v očitnem nasprotju z omenjenimi vrednotami, zato se tudi koalicija razpada.

Svet ZZB smatra, da je vodilo za premostitev krize afirmacija vrednot NOB - demokratične samozavesti, socialne solidarnosti in humanistične strpnosti. ZZB je nosilec sporočila Osvobodilne fronte slovenskega naroda in se zato vsestransko vključuje v spontani vseljudski protest. S svojo aktivno udeležbo podpira ZZB vse udeležence protestnega odpora brez ozira na ideološko ali strankarsko pripadnost.

Svet ZZB smatra, da sam protest ni dovolj, temveč je potrebno izdelati tudi strokovno utemeljen program alternativne politike izhoda iz krize: Strategija brezglavega "varčevanja" duši prepotrebne razvojne strukturne spremembe v gospodarstvu. "Slaba banka" ni rešitev, ampak prevara; prezadolžena podjetja je treba reševati - ob finančni pomoči države - z obstoječimi kadrovskimi potenciali v bančništvu; socialno državo je treba zaščititi ne pa javni sektor (šolstvo, znanost, kulturo, zdravstvo) privatizirati. "Družinsko srebrnino" je treba skrbno hraniti in poskrbeti za njeno oplajanje, ne pa razprodajati svetovnim špekulantom.

Nacionalni interes in zaposlenost morata biti osnovno vodilo ohranjanja nacionalne identitete v viharnem svetu. Svet ZZB zato poziva svoje članstvo in vse državljane, da v tem kritičnem času združimo sile za rešitev domovine.

Ljubljana, 23. januar 2013