O-STA

Tauerngasleitung GmbH namerava povečati število delničarjev

Sporočilo za javnost 29. januar 2013

Glede na razmeroma velike spremembe v plinski industriji in zakonski okvir, ki velja za plinsko industrijo v Evropi, nameravajo delničarji podjetja Tauerngasleitung GmbH zainteresiranim podjetjem dati možnost, da investirajo v projekt, ki je sedaj v zaključni fazi načrtovanja, ter da pridobijo delnice v podjetju.

Pomembna povezava med severom in jugom

V luči uresničevanja energijske tranzicije postaja načrtovani novi plinovod čedalje bolj pomembna povezava za evrovpsko plinsko industrijo v smislu osi sever-jug ter zaradi možnosti, ki jih ponuja kot nadomestek za nestanovitno vetrno oz. sončno enerijo. Pričujoči infrastrukturni project je takorekoč idealen za doseganje ciljev energijske politike, kot so diverzifikacija virov plina, izboljšanje varnosti pri dobavi in vzpodbujanje konkurenčnosti prek povezovanja tržnih območij. Projekt bo ustvaril čezmejno povezavo med Nemčijo, Avstrijo, Italijo in verjetno Češko ter Slovenijo, hkrati pa bo usvaril vez z velikimi skladišči v Avstriji (vključno z "7Fields" in "Haidach"). Prav tako je načrtovano povezovanje s podjetjem Tauern Gas Pipeline v okviru regionalne dobave plina zveznih dežel Gornja Avstrija, Salzburg in Koroška.

Novi delničarji bodo izbrani v postopku za oddajo naročila. Začetek postopka bo najavljen ločeno. Več informacij bo kmalu objavljenih na spletni strani podjetja (www.tauerngasleitung.at).

O projektu
Tauerngasleitung GmbH je bil ustanovljen kot skupno podjetje za načrtovanje in uresničevanje vseh pripravljanih ukrepov za izgradnjo in vodenje približno 290-kilometrskega čezalpskega visokotlačnega plinovoda v Avstriji, povezanega z nemškim in italijanskim omrežjem plinovodov. Delničarji podjetja so E.ON Ruhrgas AG, Energie AG Oberösterreich, Salzburg AG, Rohölaufsuchungs AG (RAG), KELAG in TIGAS.


Koordinator za medije pri TGL:

Dr. Peter Hörschinger
c/o ikp GmbH
peter.hoerschinger@ikp.at
Tel.: +43-1-5247790-13