O-STA

Skupščina delničarjev izglasovala vmesne dividende in imenovala nov nadzorni svet Telekoma Slovenije

Ljubljana, 7. februar 2013

Ljubljana, 7. februarja - Delničarji Telekoma Slovenije so na včerajšnji 23. skupščini družbe drugega sklica sprejeli sklep o izplačilu vmesnih dividend in imenovali nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike kapitala. Skupščina delničarjev v prvem sklicu včeraj zaradi odločbe ATVP ni bila sklepčna.

V skladu s statutom družbe vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta.

Nadzorni svet družbe je že včeraj potrdil tudi predlog uprave o izplačilu vmesnih dividend za leto 2012. Ocenjeni čisti poslovni izid matične družbe za poslovno leto 2012 je dobrih 48 milijonov evrov, čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije pa dobrih 43 milijonov evrov. Številki potrjujeta, da se skupina uspešno spopada z izjemno neugodnimi gospodarskimi in finančnimi trendi ter z ostro konkurenco na IKT trgu in tako še naprej ostaja ena najuspešnejših slovenskih poslovnih skupin doma in v regiji jugovzhodne Evrope. Nadzorni svet je tako potrdil predlog uprave o višine vmesnih dividend, za katere bodo namenili 24.070.268,60 evra ali 3,70 evra bruto na delnico.

Vmesne dividende bodo izplačane delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na dan 8. februarja 2013 (presečni datum). Družba bo izplačala vmesne dividende v roku trideset dni od sprejema sklepa, to je 7. marca 2013.

Na skupščini so delničarji imenovali tudi nove člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Člani nadzornega sveta so postali Adolf Zupan, mag. Matjaž Janša, Bernarda Babič, Miha Klun, Borut Jamnik in Tomaž Berločnik. Njihov mandat se začne 27. aprila 2013, ko preneha mandat dosedanjemu nadzornemu svetu.

Javnosti pa je že znano, da sta mag. Matjaž Janša in Miha Klun nekaj ur po včerajšnji skupščini delničarjev podala odstopni izjavi z mesta člana nadzornega sveta.

Telekom Slovenije d.d.

Služba za odnose z javnostmi