O-STA

TSstartup - prispelo je 41 prijav

Ljubljana, 13. marca - Telekom Slovenije je sredi februarja objavil drugi razpis za podjetniški pospeševalnik TSstartup. Po uspešno izpeljani prvi generaciji projektov pod okriljem podjetniškega pospeševalnika tudi z novim razpisom nudi možnost za razvoj in sodelovanje domačim in tujim razvijalcem. Rok za prijavo na drugi razpis se je iztekel 8. marca. Na razpis je pravočasno prispelo kar enainštirideset prijav.

Tokrat je bil delež prijav, pri katerih kot nosilec ni bilo navedeno podjetje, še nekoliko večji kot v prvem krogu. TSstartup je gotovo odlična odskočna deska za ekipe, ki se še oblikujejo in začenjajo svojo podjetniško pot. Tako kot pri prvem razpisu, imajo ekipe v povprečju 2,6 člana. Največja ekipa ima tokrat šest članov, enajst ekip pa ima samo po enega člana. Tokrat je bil razpis TSstartup-a prvič odprt tudi za tuja podjetja. Povabilu se je odzvalo devet podjetij iz tujine, največ iz Makedonije.

Zanimivo je, da tokrat spletne storitve še bolj prepričljivo vodijo kot lani - razvija jih skoraj polovica prijavljenih ekip. Preostale ekipe pa delajo bodisi izključno na mobilnih storitvah (28 %) ali na kombinaciji različnih tehnologij (23 %). Večina storitev (59 %) je tako kot lani namenjena končnim uporabnikom, nekoliko več (31 %) pa je storitev, namenjenih podjetjem.

Še bolj pestra kot lani so področja, ki jih pokrivajo prijavljene ideje. Največ je poslovnih in razvijalskih orodij, sledijo storitve za turizem, šport in prosti čas ter družabna, komunikacijska in sodelovalna orodja. Nekaj idej je tudi s področja kmetijstva. Nekoliko bolje kot lani je zastopano področje zdravja, medtem ko je precej manj storitev za marketing in oglaševanje.

Glede na raznolikost prijavljenih idej komisija ne bo imela lahke naloge izbrati predvidoma deset ekip, ki bodo že naslednji teden začele z delom v pospeševalniku. Z nekaterimi ekipami bo komisija opravila tudi pogovore, predstavitev izbranih ekip pa lahko pričakujemo v ponedeljek, 18. marca, na uradni otvoritvi. Vse izbrane ekipe bodo podrobno predstavljene tudi na spletni strani www.tsstartup.si.

Kot je znano, je TSstartup podjetniški pospeševalnik Telekoma Slovenije. Je prvi program v Sloveniji, ki udeležencem nudi vse potrebno za intenziven razvoj in pripravo poslovanja na področju telekomunikacij. Telekom Slovenije jim v ta namen štiri mesece nudi poslovne prostore v Ljubljani, telekomunikacijske storitve, mentorstvo, strokovno pomoč ter specializirana izobraževanja na področjih tehnike, programiranja, poslovanja in podjetništva. S projektom TSstartup želi Telekom Slovenije ustvariti spodbudno okolje za tehnološko in poslovno inovativnost, z možnostjo uporabe obstoječe infrastrukture družbe, kjer izmenjava mnenj, znanja in izkušenj prinaša vidne rezultate na trgu. Izbrane ekipe za TSstartup se bodo potegovale za nagrade denarnega sklada v višini 30.000 evrov.

Več informacij o podjetniškem pospeševalniku TSstartup in pogojih sodelovanja so na voljo na spletnem mestu www.tsstartup.si.