O-STA

Sporočilo Statističnega urada RS ob svetovnem dnevu voda 2013

Jutri, 22. marca je svetovni dan voda. Ob tej priložnosti smo na spletnih straneh objavili novico s podatki o vodah v Sloveniji:


http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5376


Povzetek novice:
Po ozemlju Slovenije se samo v rekah in potokih letno pretoči okoli 34 milijard m3 vode. Po količini vode na prebivalca sodi Slovenija med najbolj vodnate države v Evropi, saj skoraj štirikrat presega evropsko povprečje.