O-STA

Razglasitev najboljše diplomske oz. magistrske naloge s področja mladih

Mladinski svet Slovenije vas vabi na svečano podelitev MSS nagrade za najboljše diplomsko oziroma magistrsko delo s področja mladih za leto 2012. Podelitev bo potekala v Rdeči dvorani ljubljanske Mestne hiše (Mestni trg 1) v sredo, 27. marca 2013 ob 17.00 uri.

Nagrado bomo letos podelili četrtič in sicer posebej za:

- diplomsko nalogo po bolonjskem sistemu in

- diplomsko nalogo po starem sistemu oz. magistrsko po bolonjskem sistemu.

Ključni kriteriji za ocenjevanje nalog so bili aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela.

Na natečaj se je letos prijavilo skupno kar 47 kandidatov. Avtorjema najboljše naloge v vsaki od kategorij (po presoji Kolegija Mladinskega sveta Slovenije) bomo podelili nagradi, zahvale za sodelovanje pa tudi ostalim prijavljenim. Zahvale bodo prejeli tudi najbolj prizadevni mentorji.

Namen natečaja je spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja mladine. Prav tako želimo na področje mladih in pomen njegovega raziskovanja opozoriti visokošolske ustanove, da prepoznajo področja mladih kot "vredna" akademskega raziskovanja.