O-STA

Vljudno vabljeni na posvet: UKREPI NA PODROČJU PLAČ IN NOVOSTI OBRAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ter FINANČNO POSLOVANJE IN REVIZIJA RAČUNSKEGA SODIŠČA

LJUBLJANA, 26. april 2013, ob 9:30 uri do 14:30 ure,
dvorana v poslovni stavbi TR3, Trg Republike 3,Ljubljana Center

Predavatelja:
Adam ŠISERNIK
, Ministrstvo za javno upravo, Sektor za plače v javnem sektorju,
od leta 2002 se ukvarja z razvijanjem plačnega sistema javnih uslužbencev in pripravo praktičnih izračunov

mag. Valenka SUHADOLNIK, državna revizorka

Posvet bo obravnaval novosti obračuna plač in pregled novosti, ki jih je prinesla nova zakonodaja, vladne ukrepe za uravnoteženje javnih financ ter plačno problematiko in je
namenjen poslovodnim organom v javnem sektorju, finančnim in računovodskim delavcem, ustanoviteljem javnih zavodov, predsednikom in članom svetov zavodov.
Na podlagi izvedenih revizij finančnega poslovanja računsko sodišče ugotavlja posamezne napake in nepravilnosti, katerih pomembnejše bodo predstavljene na tem posvetu.
Posebej bosta izpostavljeni dve področji, pomembni za poslovanje javnih zavodov in sicer izkazovanje osnovnih sredstev prejetih v upravljanje in izkazovanje tržne dejavnosti v javnih zavodih.
Na posvetu bodo predstavljene tudi predvidene spremembe v zvezi z izvajanjem tržne dejavnosti v javnih zavodih kakor tudi izkazovanjem osnovnih sredstev.
Govora bo tudi o prihodnjih izzivih na področju revidiranja, ki ga izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije.

VEČ O DOGODKU NA SPLETNI STRANI: http://www.evropska-svetovalnica.com


PRIJAVA:
TUKAJ


INFORMACIJE:

INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko: 051 317 658