O-STA

6. KONGRES RAČUNOVODIJ, REVIZORJEV, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2012

DOBRO SE PRIPRAVITE NA LETO IZZIVOV 2013!

Ljubljana, 28. in 29. november 2012, M Hotel, Derčeva 4

V Ljubljani se bo v sredo in četrtek, 28. in 29. Novembra 2012, že šestič zapored odvijal kongres, ki je namenjen računovodjem, revizorjem, finančnikom in davčnikom ter drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu posredno ali neposredno srečujejo s problemi na področju financ, računovodenja in davkov.


VEČ O PROGRAMU DOGODKA


Z nami bodo
PREDAVATELJI
red. prof. dr. Marjan SENJUR, UL Ekonomska fakulteta v Ljubljani
izr. prof. dr. Šime IVANJKO, UM Pravna fakulteta v Mariboru
doc. dr. Aleksandar KEŠELJEVIČ, UL Ekonomska fakulteta v Ljubljani
doc. dr. Draško VESELINOVIČ, UL Ekonomska fakulteta v Ljubljani
mag. Valenka SUHADOLNIK, Računsko sodišče Republike Slovenije
Jure SRHOIJ, odvetnik,specialist za delovno in socialno pravo
mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec,Inštitut za poslovodno računovodstvo
Maja DOLINAR DUBOKOVIČ,univ.dipl.ekon.
Ksenija MIHOVAR GLOBOKAR, Služba Vlade RS za zakonodajo
Adam ŠISERNIK, Ministrstvo za javno upravo,Sektor za plače v JS
mag. Lidija ROBNIK, finančna svetovalka in višja predavateljica
mag. Tjaša MILOŠIČ, svetovalka za nepovratna sredstva, TIKO PRO d.o.o.
mag. Malči GRIVEC, prodekanica VŠUP Novo mesto
Majda GOMINŠEK, svetovalka na področju računovodstva in financ
Saša EINSIEDLER, televizijska in radijska voditeljica, komunikacijska trenerka in svetovalka

PRIJAVA

Vljudno vabljeni in nasvidenje 28. in 29. novembra 2012 v Ljubljani!


INFORMACIJE:

AKADEMIJA ZA EVROPSKO PRAVO,
EKONOMIJO,ADMINISTRACIJO IN IT
Dunajska 156, Ljubljana
Gsm: 051 317 658
E-posta:info@evropska-svetovalnica.com
Spletna stran: http://www.evropska-svetovalnica.com